Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji.

  Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym

  Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Prawo farmaceutyczne – Kancelaria MedicLaw

  Nasza kancelaria specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym w obszarze prawa farmaceutycznego, świadcząc usługi dla firm i aptek, które muszą bacznie śledzić dynamiczne zmiany w przepisach. Prawo farmaceutyczne to dziedzina stale ewoluująca, a my jesteśmy tu, aby ułatwić przedsiębiorcom zrozumienie oraz przestrzeganie tych regulacji.

  Oferowane przez nas doradztwo farmaceutyczne umożliwia przedsiębiorcom skupienie się na rozwoju swojego biznesu, jednocześnie mając pewność, że wszelkie aspekty związane z prawem są właściwie zarządzane. Nasi doświadczeni doradcy są gotowi informować regularnie klientów o zmianach w przepisach polskich czy zagranicznych oraz opracowywać strategie prawne dostosowane do specyfiki ich działalności.

  W zakresie obrotu hurtowego i detalicznego środkami leczniczymi oferujemy kompleksową pomoc, obejmującą przygotowywanie oraz opiniowanie umów dystrybucyjnych, dostosowywanie systemu dystrybucji do modelu bezpośredniego, a także sporządzanie wniosków o zezwolenie. W obszarze reklamy produktów leczniczych zajmujemy się analizą programów marketingowych czy reprezentacją przed Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

  Nasi doradcy świadczą również wsparcie w zakresie działań niestanowiących reklamy, takich jak kampanie edukacyjne czy sponsoring radiowy i telewizyjny. W obszarze badań klinicznych oferujemy usługi związane z przygotowywaniem umów, negocjacjami oraz dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych.

  Import równoległy, wytwarzanie produktów leczniczych, regulacje dotyczące działalności hurtowni czy rejestracja produktów leczniczych to kolejne obszary, w których nasi eksperci świadczą profesjonalne wsparcie prawnicze. Działamy także w kontekście regulacji aptek, reprezentując klientów przed Inspekcją Farmaceutyczną i doradzając w kwestiach związanych z rejestracją produktów leczniczych.

  Prawnik – prawo farmaceutyczne

  W naszej kancelarii prawniczej priorytetowo traktujemy zasadę indywidualnego podejścia do każdego klienta. Rozumiemy, że każda firma, apteka czy przedsiębiorca działający w branży farmaceutycznej ma swoje unikalne wyzwania, cele i potrzeby. Dlatego u nas można liczyć na pomoc prawnika oddanego dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań, które są w pełni dopasowane do specyfiki danej działalności.

  Przywiązujemy wagę do zrozumienia szczegółów i kontekstu biznesowego, co pozwala nam dostarczyć nie tylko kompleksowe, lecz także precyzyjne oraz skuteczne porady prawne. Jesteśmy gotowi dostosować usługi do indywidualnych potrzeb każdej obsługiwanej osoby, zapewniając pełne wsparcie prawnicze w dynamicznym, często zmieniającym się środowisku prawa farmaceutycznego. Nasz cel obejmuje nie tylko zrozumienie, ale także aktywne wspieranie klientów w osiąganiu ich celów biznesowych, zapewniając im pewność i spokój w prowadzeniu ich przedsięwzięć.

  Serdecznie zachęcamy do współpracy. W razie dodatkowych wątpliwości chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane treści

  Kompleksowa obsługa

  Specjalizacje

  Prawo medyczne

  Obsługujemy wszystkie osoby i podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi. Świadcząc wsparcie prawne dla podmiotów z rynku medycznego na bieżąco śledzimy nieustannie zmieniające się regulacje prawne z tego obszaru.

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów. Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów przez te osoby. Świadczymy pomoc prawną w sprawach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę. Doradzamy w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym. Obsługujemy lekarzy i inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetów lekarskich.

  Prawa Pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych. Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Umowy

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Postępowania Sądowe

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Prawo Pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Handlowe

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Prawo Autorskie i Własność Intelektualna

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Prawo IT i e-commerce

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy z zakresu umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Opracowujemy regulaminy korzystania z usług elektronicznych (m.in. serwisów, sklepów internetowych). Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa konsumenckiego oraz dyrektywy omnibus. Identyfikujemy ryzyka prawne wynikające ze stosowanych rozwiązań IT. Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?