Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Obsługa prawna zawodów medycznych to jeden z głównych obszarów usług Kancelarii Mediclaw. Zajmujemy się doradztwem prawnym dla lekarzy oraz wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów.

  Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów medycznych przez te osoby oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne. Świadczymy również pomoc prawną w sprawach umów dotyczących wykonywania świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę, umów cywilnych, kontraktów itd. Doradzamy także w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym.

  Ponadto obsługujemy lekarzy i osoby wykonujące inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach indywidulanych praktyk oraz wykonujących działalność leczniczą w formie podmiotów leczniczych.

  Ponieważ zajmujemy się obsługą prawną lekarzu oraz innych osób wykonujących zawody medyczne poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji o prawnym uregulowaniu zawodów medycznych.

  Prawo zawodów medycznych

  Obowiązujące uregulowania prawne dają podstawę do wyróżnienia prawa zawodów medycznych. Przez to określenie możemy rozumieć przepisy regulujące zasady wykonywania zawodów medycznych, nabywanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu medycznego, zasady przynależności do samorządu zawodowego danego zawody medycznego oraz odpowiedzialność dyscyplinarną. Prawo zawodów medycznych jest oczywiście częścią prawa medycznego, o którym pisaliśmy w tym miejscu.

  Definicja osoby wykonującej zawód medyczny i definicja zawodu medycznego

  Obecnie obowiązujące przepisu nie regulują pojęcia zawód medyczny. Ale definiowane przez ustawodawcę jest inne pojęcie, Mianowicie tym zdefiniowanym pojęciem jest : „osoba wykonująca zawód medyczny”. Wydaje się jednak, że te określenia można traktować zamiennie, bo w ogóle o „zawodzie” nie można mówić nie odnosząc go do osoby. Ewentualnie możemy uznać, że z definicji pojęcia „osoba wykonująca zawód medyczny”  wynika definicja zawodu medycznego. Wynika to bowiem z tego, że nie można mówić o zawodzie nie odnosząc tego do osoby.

  Osoba wykonująca zawód medyczny

  Pojęcie osoby wykonującej zawód medyczny definiuje art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z tą definicją osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie klub w określonej dziedzinie medycyny. Ale z tej definicji możemy „wyinterpretować” definicję zawodu medycznego.

  Zawód medyczny

  Zawód medyczny możemy więc zdefiniować w następujący sposób : zawód medyczny to udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę uprawnioną do udzielania tych świadczeń na podstawie obowiązujących przepisów oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

  Lista zawodów medycznych

  Z wyżej przedstawionej definicji  pojęcia „osoby wykonującej zawód medyczny” wynika, że mamy dwie kategorie tych osób. Czyli osób wykonujących zawód medyczny. Pierwsza kategoria obejmuje osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych. Zaś druga kategoria to osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

  Do pierwszej z tych kategorii możemy zaliczyć następująca zawody medyczne :

  • lekarz i lekarz dentysta;
  • pielęgniarka i położna;
  • ratownicy medyczne;
  • farmaceuci;
  • fizjoterapeuci;
  • diagności laboratoryjni.

  Wszystkie te powyższe zawody medyczne zostały uregulowane w aktach ustawowych. W naszej ocenie z chwilą uchwalenia ustawy dn. 17.08.2023r. o niektórych zawodach medycznych do tej kategorii zawodów medycznych zaliczyć również należy zawody medyczne wymienione w tej ustawie. Tę ustawę możemy uznać bowiem za odrębne przepisy uprawniające do wykonywania zawodu medycznego (wymienionego w tej ustawie). Zawody medyczne jakie wymienia ustawa o niektórych zawodach medycznych to następujące zawody:

  • asystentka stomatologiczna,
  • elektroradiolog,
  • higienistka stomatologiczna,
  • instruktor terapii uzależnień,
  • opiekun medyczny,
  •  optometrysta,
  • ortoptystka,
  • podiatra,
  • profilaktyk,
  • protetyk słuchu,
  • technik farmaceutyczny,
  • technik masażysta,
  • technik ortopeda,
  • technik sterylizacji medycznej,
  • terapeuta zajęciowy.

  Drugą kategorie zawodów medycznych zawody wykonywane przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Do tych tzw. innych zawodów medycznych zalicza się następujące zawody:

  • dietetyk,
  • higienistka szkolna,
  • logopeda,
  • technik analityki medycznej,
  • technik dentystyczny,
  • specjalista terapii uzależnień,
  • specjalista psychoterapii uzależnień,
  • inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych,
  • koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów,
  • grzyboznawca,
  • klasyfikator grzybów.

  Taką listę innych zawodów medycznych określa ministerstwo zdrowia. Lista innych zawodów medycznych opracowana przez ministerstwo zdrowia obejmuje więcej zawodów, ale wydaje się, że część z tych zawodów poprzez objęcie ich regulacją ustawy o zawodach medycznych nie powinna już być zaliczanych do „innych” zawodów medycznych.

  Obsługa prawna lekarzy i usługi Kancelarii Mediclaw dla innych zawodów medycznych

  Kancelaria świadczy usługi dla wszystkich osób wykonujących wszystkie ww. zawody medyczne. Więc nie tylko obsługa prawna lekarzy jest naszym obszarem usług ale tym obszarem są usługi dla wszystkich zawodów medycznych. Skontaktuj się z kancelarią jeżeli :

  • zamierzasz rozpocząć prowadzenie działalności leczniczej i założyć podmiot leczniczy albo prowadzić tę działalność w formie praktyk zawodowych;
  • prowadzisz już działalność leczniczą i potrzebujesz wsparcia prawnego w jej prowadzeniu;
  • jesteś zatrudniony lub współpracujesz z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i potrzebujesz oceny prawnej lub analizy umowy łączącej cię umowy z tym podmiotem leczniczym;
  • potrzebujesz pomocy w kontaktach z organami publicznymi takimi jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, urzędami wojewódzkimi;
  • potrzebujesz pełnomocnika lub obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym.

  Prawnik dla lekarza – specjalistyczne doradztwo prawne

  Specjalistyczne doradztwo prawne dla lekarzy, które oferujemy w Kancelarii MedicLaw, obejmuje szeroki zakres usług dostosowanych do złożonej natury prawa medycznego oraz specyficznych wyzwań zawodowych. Korzystając z bogatego doświadczenia i szerokiej wiedzy specjalistycznej, zapewniamy medykom wsparcie na najwyższym poziomie, co jest kluczowe w obliczu rosnących wymogów regulacyjnych, a także podwyższonej odpowiedzialności zawodowej.

  Nasze usługi obsługi prawnej lekarzy koncentrują się na kilku głównych obszarach, w tym na interpretacji i stosowaniu przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na praktykę medyczną. Pomagamy w zrozumieniu obowiązków wynikających z kodeksu etyki lekarskiej, ustaw o zawodach medycznych, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pacjentów, co ma istotne znaczenie dla zachowania profesjonalizmu oraz zaufania.

  Obsługa prawna lekarzy na najwyższym poziomie

  Doradzamy również w kwestiach związanych z prawidłowym dokumentowaniem świadczeń zdrowotnych. To niezbędne nie tylko z punktu widzenia wymogów prawnych, ale również dla zapewnienia ciągłości opieki medycznej oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Profesjonalne przygotowanie i analiza umów o pracę, cywilnoprawnych czy kontraktów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne to kolejny obszar, w którym nasi prawnicy zapewniają wszechstronne wsparcie, mające na celu optymalizację warunków współpracy oraz zabezpieczenie prawne lekarzy.

  Jako zespół MedicLaw angażujemy się także w reprezentowanie lekarzy w postępowaniach przed sądami, organami samorządu zawodowego oraz innymi instytucjami. Obsługa ta obejmuje obronę w sprawach dyscyplinarnych, cywilnych i administracyjnych. Dzięki naszej wszechstronnej wiedzy oraz doświadczeniu jesteśmy w stanie skutecznie chronić interesy zawodowe lekarzy, negocjując, a także dochodząc ich praw na wszystkich płaszczyznach prawnych.

  Indywidualne podejście i wsparcie prawnika dla lekarza

  W ramach indywidualnego podejścia dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić lekarzom i innym specjalistom medycznym wsparcie prawne na każdym etapie ich działalności zawodowej. Począwszy od pomocy w zakładaniu praktyk lekarskich, poprzez bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia działalności, aż po reprezentację w sporach prawnych czy obronę przed organami nadzorczymi.

  Nasze usługi obsługi prawnej lekarzy są zawsze dostosowane do indywidualnych wymagań. Możemy więc skutecznie odpowiadać na wiele problemów prawnych, z jakimi klienci mogą się spotkać. W kancelarii MedicLaw przykładamy wielką wagę do budowania długotrwałych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu i profesjonalizmie.

  Klienci mogą liczyć na pełne zaangażowanie naszych prawników, gotowych nie tylko reagować na bieżące potrzeby, ale również przewidywać potencjalne wyzwania prawne i aktywnie na nie odpowiadać. Indywidualne podejście to także otwartość na dialog oraz gotowość do dostosowania strategii prawnych do zmieniających się okoliczności czy celów zawodowych bądź biznesowych.

  Obsługa prawna lekarzy – Kancelaria MedicLaw

  Oferowane przez prawników dla lekarzy wsparcie nie ogranicza się jedynie do aspektów prawnych. Nasz zespół ma na uwadze również kwestie etyczne, emocjonalne oraz biznesowe, które nieodłącznie towarzyszą wykonywaniu zawodów medycznych.

  Rozumiemy, że decyzje prawne często wpływają na różne sfery życia klientów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze porady były nie tylko zgodne z literą prawa, ale również uwzględniały szeroki kontekst działania w branży medycznej.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane treści

  Kompleksowa obsługa

  Specjalizacje

  Prawo medyczne

  Obsługujemy wszystkie osoby i podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi. Świadcząc wsparcie prawne dla podmiotów z rynku medycznego na bieżąco śledzimy nieustannie zmieniające się regulacje prawne z tego obszaru.

  Prawo Farmaceutyczne

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji. Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym. Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Prawa Pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych. Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Umowy

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Postępowania Sądowe

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Prawo Pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Handlowe

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Prawo Autorskie i Własność Intelektualna

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Prawo IT i e-commerce

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy z zakresu umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Opracowujemy regulaminy korzystania z usług elektronicznych (m.in. serwisów, sklepów internetowych). Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa konsumenckiego oraz dyrektywy omnibus. Identyfikujemy ryzyka prawne wynikające ze stosowanych rozwiązań IT. Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?