Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Kompleksowa obsługa w zakresie prawa handlowego

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).

  Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Reprezentujemy spółki handlowe w postępowaniach rejestrowych. Pomagamy w wypełnianiu i składaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).  

  Prawnik od prawa handlowego, Warszawa – zgodność działalności z obowiązującymi przepisami

  Jako doświadczeni prawnicy w prawie handlowym zdajemy sobie sprawę z nieustannych modyfikacji w przepisach, mogących bezpośrednio wpływać na działalność naszych klientów. Dlatego też oferujemy usługi doradcze, które mają na celu nie tylko identyfikację potencjalnego ryzyka, ale także jego zminimalizowanie poprzez skuteczną adaptację do zmieniających się warunków.

  Nasi eksperci dokonują kompleksowej analizy działalności przedsiębiorstwa, skupiając się na obszarach szczególnie narażonych na zmiany przepisów oraz potencjalne konflikty. Przeprowadzamy audyty, które pozwalają na ocenę aktualnego stanu prawnego firmy, identyfikację obszarów wymagających zmian, a także zaproponowanie skutecznych rozwiązań.

  Zapewniamy również bieżące doradztwo w zakresie wdrażania nowych przepisów, pomagając klientom w utrzymaniu ciągłości zgodności ich działalności z aktualnym stanem prawnym. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, mając pewność, że wszystkie aspekty z tego obszaru są pod stałą kontrolą.

  Oferujemy także wsparcie w tworzeniu i implementacji wewnętrznych procedur operacyjnych oraz etycznych, które są dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Zajmujemy się organizacją szkoleń dla pracowników, mających na celu podniesienie ich świadomości prawnej, a także umiejętności radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami związanymi z przestrzeganiem przepisów.

  Doświadczony prawnik – prawo handlowe

  Rozumiemy, że każda sprawa jest unikalna i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego nasza strategia jest zawsze dostosowana do specyfiki danego przypadku oraz oczekiwań klienta.

  Reprezentowanie spółek handlowych w postępowaniach rejestrowych stanowi nieodzowny element naszej praktyki prawnej. Zajmujemy się kompleksową obsługą klientów w procesie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), co jest kluczowe dla legalnego funkcjonowania i uznania spółek na rynku. Nasz zespół prawników specjalizuje się w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym statutów, umów oraz wniosków rejestrowych, tym samym umożliwiając przeprowadzenie całego procesu.

  Prawo handlowe – kancelaria w Warszawie

  Świadczymy usługi doradcze na każdym etapie postępowania rejestrowego – począwszy od etapu założycielskiego, przez zmiany w strukturze i danych spółki, aż po jej ewentualne likwidacje czy przekształcenia. Dzięki naszej pomocy klienci mogą skoncentrować się na prowadzeniu biznesu, podczas gdy my zajmujemy się aspektami formalnymi ich działalności.

  Ogromne doświadczenie i znajomość przepisów prawa handlowego pozwalają nam skutecznie reprezentować spółki przed sądami rejestrowymi, minimalizując ryzyko odrzucenia wniosków z powodów formalnych. Ponadto zapewniamy wsparcie w zakresie interpretacji przepisów oraz doradztwa w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych, dostosowanych do specyfiki działalności danego klienta.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane treści

  Kompleksowa obsługa

  Specjalizacje

  Prawo medyczne

  Obsługujemy wszystkie osoby i podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi. Świadcząc wsparcie prawne dla podmiotów z rynku medycznego na bieżąco śledzimy nieustannie zmieniające się regulacje prawne z tego obszaru.

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów. Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów przez te osoby. Świadczymy pomoc prawną w sprawach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę. Doradzamy w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym. Obsługujemy lekarzy i inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetów lekarskich.

  Prawo Farmaceutyczne

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji. Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym. Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Prawa Pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych. Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Umowy

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Postępowania Sądowe

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Prawo Pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Autorskie i Własność Intelektualna

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Prawo IT i e-commerce

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy z zakresu umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Opracowujemy regulaminy korzystania z usług elektronicznych (m.in. serwisów, sklepów internetowych). Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa konsumenckiego oraz dyrektywy omnibus. Identyfikujemy ryzyka prawne wynikające ze stosowanych rozwiązań IT. Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?