Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Kompleksowa obsługa w zakresie praw pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych.

  Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów

  Prawnik – prawa pacjenta

  Prawo medyczne jest niezwykle szczegółową gałęzią będącą zbiorem norm regulujących stosunki pacjenta z podmiotem, który realizuje usługi lekarskie. Określa ono nie tylko prawa i obowiązki leczonej osoby, ale również personelu medycznego.

  Jako doświadczeni specjaliści z bogatą wiedzą oraz znajomością obowiązujących przepisów w swoich działaniach kierujemy się sprawiedliwością i dobrem klienta. Nasza praca jest dla nas pasją. Dlatego do każdej sprawy podchodzimy z maksymalnym zaangażowaniem, wspierając zgłaszających się klientów na poszczególnych etapach współpracy. Przez cały czas wzbogacamy swoją wiedzę, ponieważ Państwa satysfakcja stanowi dla nas priorytet.

  Prawnik, prawa pacjenta – doświadczenie i dyskrecja

  Korzystając z naszych usług, zyskują Państwo gwarancję rzetelnego i indywidualnego podejścia do powierzonego nam zadania, co przekłada się na liczne sukcesy odszkodowawcze. Doskonale orientujemy się we wszelkich zachodzących w prawie medycznym zmianach, z uwagą oraz precyzją radząc sobie z występującymi na drodze sądowej trudnościami.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy ze strony specjalistów?

  Zmagając się z problemami dotyczącymi błędu medycznego, warto nawiązać z nami współpracę, aby zwiększyć swoje szanse na pomyślne rozwiązanie sprawy. Posiadamy bogatą wiedzę na temat przepisów obowiązujących w takich przypadkach. Dzięki temu doskonale wiemy, w jaki sposób je stosować w konkretnych przypadkach.

  Jesteśmy w stanie ocenić, czy w danej sytuacji występują podstawy do ubiegania się o odszkodowanie i, czy mamy do czynienia z błędem medycznym. Starannie analizujemy powierzoną nam dokumentację, zbieramy materiały oraz gromadzimy dowody, aby na ich podstawie ustalić optymalną strategię działania.

  Prawnik, prawa pacjenta – kiedy warto się do nas zgłosić?

  Wiele osób nie ma pewności, czy w ich sprawie doszło do wystąpienia błędu medycznego. Dlatego warto umówić się na rozmowę z naszym specjalistą, który po zapoznaniu się z dostarczonymi danymi będzie w stanie ocenić dany przypadek.

  Podczas spotkania nie tylko doradzimy, co warto zrobić, by skutecznie poradzić sobie z problemem. Po ustaleniu wszelkich istotnych szczegółów zajmiemy się również przygotowaniem potrzebnych pism czy wniosków, a także podejmiemy się profesjonalnej reprezentacji w sądzie.

  Jak przygotować się do wizyty w naszej kancelarii?

  Na spotkanie w naszej kancelarii warto zabrać ze sobą dotyczącą sprawy dokumentację medyczną, pamiętając o tym, by była ona kompletna oraz uporządkowana. Niejednokrotnie zawarte w niej informacje są jednym z kluczowych dowodów w sprawie. Wartościowy aspekt stanowi przedstawienie starannego opisu sytuacji, która mogła doprowadzić do wystąpienia błędu medycznego.

  Dlaczego warto nas wybrać?

  Jesteśmy specjalistami zapewniającymi naszym klientom kompleksową obsługę prawną. Doradzamy z zakresu prawa medycznego, ponieważ zależy nam na tym, żeby poszkodowane osoby nie działały samodzielnie, a ze wsparciem ze strony profesjonalistów.

  Podejmując z nami współpracę, można odciążyć się z nadmiaru obowiązków, a także zredukować stres, który niekiedy decyduje o szansach na wygraną. Zadbamy o Państwa interesy, na bieżąco informując klienta o postępach i wykonywanych przez nas krokach.

  Jesteśmy również otwarci na wszelkie pytania z Państwa strony. Dlatego w razie pojawienia się jakichkolwiek niejasności warto się z nami skonsultować, abyśmy mogli udzielić wyczerpujących odpowiedzi.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane treści

  Kompleksowa obsługa

  Specjalizacje

  Prawo medyczne

  Obsługujemy wszystkie osoby i podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi. Świadcząc wsparcie prawne dla podmiotów z rynku medycznego na bieżąco śledzimy nieustannie zmieniające się regulacje prawne z tego obszaru.

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów. Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów przez te osoby. Świadczymy pomoc prawną w sprawach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę. Doradzamy w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym. Obsługujemy lekarzy i inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetów lekarskich.

  Prawo Farmaceutyczne

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji. Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym. Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Umowy

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Postępowania Sądowe

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Prawo Pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Handlowe

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Prawo Autorskie i Własność Intelektualna

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Prawo IT i e-commerce

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy z zakresu umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Opracowujemy regulaminy korzystania z usług elektronicznych (m.in. serwisów, sklepów internetowych). Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa konsumenckiego oraz dyrektywy omnibus. Identyfikujemy ryzyka prawne wynikające ze stosowanych rozwiązań IT. Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?