Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Kompleksowa obsługa prawna w kontaktach z NFZ

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Opracowujemy sprzeciwy, zażalenia, zastrzeżenia do protokołów pokontrolnych. Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z NFZ oraz innymi organami kontrolno – nadzorczymi. 

  Obsługa prawna podmiotów leczniczych

  Nasz zespół tworzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach, których priorytetem jest dobro klienta. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podchodząc do każdej sprawy z maksymalnym zaangażowaniem oraz uwagą.

  Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych, dzięki czemu doskonale rozumiemy Państwa potrzeby oraz oczekiwania. W związku z tym jesteśmy w stanie podjąć wszelkie skuteczne kroki, by pomóc klientom w kwestiach związanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Podmioty medyczne niejednokrotnie podlegają kontrolom ze strony różnych organów oraz instytucji, w tym również ich działalność jest weryfikowana przez NFZ. Zapewniamy aktywne wsparcie, pomagając Państwu poradzić sobie z inspekcją, która mogłaby przysporzyć wiele stresu bez znajomości odpowiednich procedur.

  Zapewniamy profesjonalne doradztwo i cenne wskazówki, pozwalające przygotować się do planowanej inspekcji, a także jesteśmy obecni przy czynnościach kontrolnych. Natomiast w razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości opracowujemy potrzebne dokumenty czy wnioski w toku postępowań odwoławczych oraz sądowych.

  Obsługa prawna podmiotów medycznych – dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

  Korzystanie z naszych usług wiąże się z wieloma korzyściami. Jesteśmy profesjonalistami, którzy do powierzonych zadań podchodzą ze skrupulatnością, dbałością o najdrobniejsze detale oraz dyskrecją.

  Po zapoznaniu się z Państwa sprawą zajmujemy się gromadzeniem wszelkich potrzebnych materiałów, by uwzględnić je podczas przygotowywania dalszej strategii działania. Wszelkie podejmowane czynności na bieżąco omawiamy z klientem, co pozwala nam budować pozytywne relacje, oparte na zaufaniu.

  Wybierając naszą kancelarię, zyskują Państwo pewność rzetelnego i indywidualnego podejścia do sprawy, bez obawy o niefortunne pomyłki bądź błędy. Dzięki temu można zwiększyć swoje szanse na pomyślny przebieg zdarzeń, a także odciążyć się z nadmiaru obowiązków czy uniknąć dodatkowego stresu.

  Zależy nam na tym, by klienci czuli się u nas swobodnie oraz komfortowo. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by panująca w kancelarii atmosfera była przyjemna i sprzyjała dobrego samopoczuciu.

  Obsługa prawna podmiotów leczniczych – usługa na miarę indywidualnych potrzeb

  Prawo medyczne jest wąską, skomplikowaną dziedziną, która wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, wspierając klientów w zakresie zawierania oraz realizacji umów z NFZ. W powierzanych nam sprawach stawiamy na szczegółowość i rzeczowość.

  Co czyni nas skuteczną kancelarią?

  Jesteśmy specjalistami, podchodzącymi do swoich klientów z empatią i zrozumieniem, ponieważ wiemy, że dla wielu osób sprawy związane z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą być stresujące. Doskonale znamy rynek medyczny, dzięki czemu wszelkie podejmowane kroki są nie tylko przemyślane, ale również oparte na bogatej wiedzy oraz doświadczeniu. W swojej pracy stawiamy na stały kontakt z klientem, by zdawał sobie sprawę z wykonywanych przez nas czynności i miał poczucie panowania nad sytuacją.

  Jesteśmy także otwarci na pytania z Państwa strony, z chęcią dzieląc się przydatnymi poradami. Staramy się skutecznie rozwiać wszelkie wątpliwości, by pomóc klientowi w podjęciu najkorzystniejszej decyzji.

  Każdy z naszych specjalistów jest gotowy do podjęcia spraw z zakresu swojej specjalizacji, niezależnie od tego, jakim stopniem trudności się charakteryzują. W MedicLaw nie boimy się wyzwań, dlatego zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi usługami.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane treści

  Kompleksowa obsługa

  Specjalizacje

  Prawo medyczne

  Obsługujemy wszystkie osoby i podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi. Świadcząc wsparcie prawne dla podmiotów z rynku medycznego na bieżąco śledzimy nieustannie zmieniające się regulacje prawne z tego obszaru.

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów. Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów przez te osoby. Świadczymy pomoc prawną w sprawach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę. Doradzamy w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym. Obsługujemy lekarzy i inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetów lekarskich.

  Prawo Farmaceutyczne

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji. Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym. Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Prawa Pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych. Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów.

  Umowy

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Postępowania Sądowe

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Prawo Pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Handlowe

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Prawo Autorskie i Własność Intelektualna

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Prawo IT i e-commerce

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy z zakresu umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Opracowujemy regulaminy korzystania z usług elektronicznych (m.in. serwisów, sklepów internetowych). Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa konsumenckiego oraz dyrektywy omnibus. Identyfikujemy ryzyka prawne wynikające ze stosowanych rozwiązań IT. Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?