Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Kompleksowa obsługa umów, kontraktów i przetargów

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Reprezentujemy przy negocjowaniu umów oraz sporach dotyczących ich wykonania i rozliczenia.

  Obsługa kontraktów w ochronie zdrowia

  Zajmujemy się kompleksową obsługą, polegającą na przygotowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów. Są bowiem niezbędne do funkcjonowania placówek medycznych, szpitali, klinik, przychodni czy innych jednostek związanych z opieką zdrowotną. Działaniami obejmujemy szeroki zakres umów, począwszy od regulujących świadczenie usług medycznych, poprzez te obejmujące dostawę sprzętu oraz leków, aż po dotyczące współpracy z jednostkami badawczymi i naukowymi.

  Specjalizujemy się w umowach o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, które wymagają nie tylko dogłębnej znajomości prawa, ale również umiejętności negocjacyjnych, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze warunki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi instytucjami finansującymi opiekę zdrowotną. Ponadto oferujemy wsparcie w zakresie obsługi kontraktów związanych z realizacją badań klinicznych. Obejmuje to zarówno aspekty prawne, jak i etyczne tego typu przedsięwzięć.

  Doradzamy także w zakresie umów handlowych, dotyczących zakupu leków, sprzętu medycznego oraz innych produktów i usług niezbędnych do świadczenia opieki zdrowotnej. Nasze doświadczenie pozwala na skuteczne negocjowanie warunków, które zapewniają korzystne, a zarazem bezpieczne rozwiązania klientom.

  Sporządzanie umów – profesjonalna pomoc

  Kancelaria MedicLaw oferuje również pomoc w przygotowywaniu kontraktów związanych z codziennym funkcjonowaniem placówek medycznych, takich jak umowy zlecenie, o pracę, o świadczenie usług, najmu, dzierżawy oraz o roboty budowlane. Zajmujemy się kompleksową analizą tych dokumentów, zapewniając ich zgodność z obowiązującym prawem oraz optymalizację pod kątem ochrony interesów naszych klientów.

  Reprezentujemy klientów na każdym etapie procesu – od negocjacji, przez zawarcie umowy, aż po jej wykonanie i ewentualne rozstrzyganie sporów. Dzięki indywidualnemu podejściu oraz zaangażowaniu w poszukiwanie najlepszych rozwiązań jesteśmy w stanie oferować usługi prawne na najwyższym poziomie, odpowiadające na specyficzne potrzeby, a także oczekiwania podmiotów działających w sektorze zdrowia.

  Prawnik od umów – wsparcie w rozwiązywaniu sporów

  Jako doświadczeni prawnicy od umów zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne jest efektywne wsparcie prawne w procesie negocjacji warunków oraz w sytuacjach konfliktowych, które mogą wynikać z ich wykonania. Dlatego też zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie na każdym etapie rozmów, a także w trakcie rozwiązywania sporów mogących pojawić się w trakcie realizacji uzgodnionych zapisów.

  Specjalistyczna wiedza i doświadczenie w branży medycznej pozwalają nam na skuteczne działanie dążące do osiągnięcia najlepszych możliwych warunków. W trakcie pertraktacji rola prawnika od umów polega na dokładnej analizie projektów dokumentu, identyfikacji potencjalnego ryzyka i przedstawianiu propozycji zmian, które mają na celu ochronę interesów klientów. Dzięki gruntownej znajomości prawa oraz specyfiki sektora medycznego jesteśmy w stanie negocjować warunki, minimalizując ryzyko przyszłych sporów.

  Nasze działania obejmują również doradztwo w zakresie możliwych scenariuszy i strategii, a także bezpośrednie uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami. Rozumiemy, że konflikty prawne mogą mieć znaczący wpływ na działalność klientów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby proces mający na celu rozstrzygnięcie sporu był dla nich jak najmniej obciążający.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane treści

  Kompleksowa obsługa

  Specjalizacje

  Prawo medyczne

  Obsługujemy wszystkie osoby i podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi. Świadcząc wsparcie prawne dla podmiotów z rynku medycznego na bieżąco śledzimy nieustannie zmieniające się regulacje prawne z tego obszaru.

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów. Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów przez te osoby. Świadczymy pomoc prawną w sprawach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę. Doradzamy w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym. Obsługujemy lekarzy i inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetów lekarskich.

  Prawo Farmaceutyczne

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji. Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym. Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Prawa Pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych. Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Postępowania Sądowe

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Prawo Pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Handlowe

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Prawo Autorskie i Własność Intelektualna

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Prawo IT i e-commerce

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy z zakresu umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Opracowujemy regulaminy korzystania z usług elektronicznych (m.in. serwisów, sklepów internetowych). Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa konsumenckiego oraz dyrektywy omnibus. Identyfikujemy ryzyka prawne wynikające ze stosowanych rozwiązań IT. Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?