Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administrator danych 

  Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, NIP: 692-229-52-48, REGON 021854504, e-mail: kontakt@mediclaw.pl;

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

  Kancelaria może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: 

  • przyjęcie zapytania i udzielenie odpowiedzi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest umożliwienie kontaktu osobom zainteresowanym usługami Kancelarii lub kierującym inne zapytania); 
  • świadczenie usług prawniczych tj. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, pism oraz projektów dokumentów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
  • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym np. obowiązków podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest konieczność, dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym windykacja należności lub obrona przed roszczeniami). 
  1. Odbiorcy danych 

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Kancelarią radcom prawnym, adwokatom lub aplikantom, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Kancelarii (np. usługi księgowe, informatyczne czy hosting danych). W granicach i na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Państwa dane mogą być także przekazywane uprawnionym organom administracji publicznej. 

  1. Okres przechowywania danych 

  Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu dla jakiego dane zostały pozyskane tj. np. przez okres niezbędny do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przez okres świadczenia usług prawniczych. Po tym czasie Kancelaria będzie przechowywała dane przez okres przedawnienia roszczeń lub okres wynikający z przepisów prawa, lecz nie dłużej niż przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. 

  1. Prawa 

  Na podstawie przepisów RODO przysługują Państwu następujące prawa : 

  • prawo dostępu do treści danych, 
  • prawo do sprostowania danych, 
  • prawo do usunięcia danych, 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu, 
  • prawo do przenoszenia danych, 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa). 

  Prawa mogą być realizowane z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach RODO oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75). Aby skorzystać z praw należy skontaktować się z Kancelarią na podane na stronie internetowej dane kontaktowe. 

  1. Obowiązek podania danych

  Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia określonych działań przez Kancelarię np. udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub świadczenia usług prawniczych. Podanie danych w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy prawa (np. przepisy prawa podatkowego) jest obowiązkowe.