Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Wsparcie Prawne

  Prawnik medyczny, kancelaria prawa medycznego

  Zaufanie
  i współpraca

  Współczesny rynek usług prawniczych wymaga specjalizacji oraz świetnej znajomości obsługiwanych branż. Ta myśl kierowała nami, gdy tworzyliśmy MedicLaw – Kancelarię zapewniającą kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży medycznej.

  KTO MOŻE NA NAS LICZYĆ

  Komu pomagamy?

  Szpitale i przychodnie

  Zapewniamy doradztwo prawne w całym zakresie działalności szpitali i klinik. Przygotowujemy opinie, konsultujemy problemy prawne. Sprawdzamy i przygotowujemy umowy, pisma i inne dokumenty takie jak regulaminy, akty wewnętrzne.

  Podmioty lecznicze

  Wspieramy przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą w formie podmiotów leczniczych, w tym osoby wykonujące zawody medyczne prowadzące działalność leczniczą jako podmioty lecznicze. Przygotowujemy statuty, regulaminy organizacyjne, uchwały organów dla podmiotów działających w formie spółek handlowych. Zajmujemy się doradztwem przy przekształceniach wykonywanej działalności. Sporządzamy umowy z kontrahentami, pracownikami, dostawcami usług oraz zleceniobiorcami.

  Przychodnie

  Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane przez przychodnie oraz uczestniczymy w negocjowaniu umów. Udzielmy porad prawnych w bieżącym funkcjonowaniu przychodni. Pośredniczymy w kontaktach z kontrahentami, pacjentami, wykonawcami usług, a także NFZ i innymi urzędami. Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych. Zajmujemy się również dochodzeniem i egzekucją wierzytelności. Pomagamy w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji medycznej.

  Obsługa prawna lekarzy

  Wspieramy lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne w ramach indywidualnych praktyk lekarskich. Pomagamy przy zawieraniu umów ze szpitalami i przychodniami. Doradzamy w rozliczeniach podatkowych oraz kontaktach z NFZ i innymi organami publicznymi.
  Reprezentujemy lekarzy w postępowaniach dyscyplinarnych przed sądami lekarskimi, postępowaniach karnych oraz procesach cywilnych dotyczących błędów medycznych.

  Obsługa prawna gabinetów stomatologicznych

  Zajmujemy się obsługą prawną lekarzy stomatologów. Doradzamy stomatologom udzielającym świadczeń zdrowotnych indywidualnie jak i grupowo działających w ramach indywidualnych praktyk jak i podmiotów leczniczych. Przygotowujemy regulaminy, opiniujemy i sporządzamy umowy. Reprezentujemy lekarzy stomatologów przed sądami i w postępowaniach administracyjnych przed organami publicznymi.

  Medycyna Estetyczna

  Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług medycyny estetycznej. Doradzamy w prowadzeniu dokumentacji medycznej, zawieraniu umów z osobami poddającymi się zabiegom medycyny estetycznej. Odpowiadamy na roszczenia pacjentów i świadczymy zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi.

  Kancelaria prawna obsługujące fizjoterapeutów

  Obsługa prawna fizjoterapeutów

  Wspieramy osoby udzielające świadczeń fizjoterapii zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów o świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Doradzamy w zakładaniu działalności leczniczej w ramach praktyk i podmiotów leczniczych.

  Apteki i Hurtownie Farmaceutyczne

  Wspieramy osoby udzielające świadczeń rehabilitacyjnych zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów o świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Doradzamy w zakładaniu działalności leczniczej w ramach praktyk i podmiotów leczniczych.

  Sklepy Medyczne

  Wspieramy przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą wyrobów medycznych, w tym w zakresie zgodności prowadzenia działalności z ustawą o wyrobach medycznych. Opiniujemy i negocjujemy umowy zawierane z dostawcami wyrobów medycznych. Przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych. Doradzamy w zakresie prowadzenie reklamy wyrobów medycznych.

  Laboratoria

  Świadczymy pomoc prawną dla medycznych laboratoriów diagnostycznych działających jako odrębne zakłady lecznicze oraz jako jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych. Doradzamy także osobom wykonującym zawód diagnosty laboratoryjnego. Reprezentujemy diagnostów w postępowaniach przed sądami dyscyplinarnymi.

  Uczelnie Medyczne

  Obsługujemy uczelnie wyższe, które kształcą lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne i są podmiotami tworzącymi dla szpitali i innych podmiotów leczniczych.

  Uzdrowiska

  Obsługujemy przedsiębiorców zajmujących się lecznictwem uzdrowiskowym udzielającym świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów, przychodni, zakładów przyrodoleczniczych. Opracowujemy i negocjujemy umowy zawierane z personelem medycznym i kontrahentami w pełnym zakresie działalności uzdrowisk. Działamy jako pełnomocnicy procesowi w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

  Agencje interaktywne

  Prowadzimy kompleksową obsługę prawną branży marketingowej i interaktywnej. Zapewniamy wsparcie przy projektowaniu i tworzeniu stron internetowych. Przygotowujemy umowy na świadczenie usług marketingowych (digital, outdoor), organizacje eventów i akcji marketingowych. Opracowujemy regulaminy konkursów i akcji marketingowych. Doradzamy przy tworzeniu serwisów i sklepów internetowych. Tworzymy umowy na wdrożenie i utrzymanie systemów IT, nabycie praw autorskich lub licencji […]

  Wsparcie Prawne

  Zaufanie i współpraca

  Preferujemy elastyczne podejście do kwestii rozliczeń. Możesz się z nami rozliczać według stawki godzinowej lub w modelu ryczałtowym w którym zlecenie wykonywane jest za z góry określoną cenę. W przypadku stałej współpracy Naszym klientom proponujemy stały miesięczny ryczałt. 

  Czas na przygotowanie wyceny zależy od zakresu zlecenia. Zwykle wycenę przygotowujemy ciągu 1-2 dni roboczych.

  Oczywiście. Wiemy jak cennym kapitałem jest czas Naszych klientów. Możesz się z nami spotkać w trybie zdalnym na telekonferencję lub videorozmowę. Z każdym klientem chętnie spotkamy się także w siedzibie Naszej Kancelarii lub siedzibie klienta. Dla klientów z południa Polski zapewniamy także możliwość spotkania w biurze współpracującej z nami Kancelarii w Krakowie. Skontaktuj się z nami, ustalimy dogodny dla Ciebie sposób i miejsce spotkania. 

  Nie. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów z rynku medycznego, ale unikalne doświadczenie Naszego zespołu pozwala nam realizować projekty z rożnych dziedzin prawa i dla podmiotów z różnych branż. 

  TACY JESTEŚMY

  Poznaj nasz zespół

  RADCA PRAWNY

  Krzysztof Kupczyński

  Zawód radcy prawnego wykonuje od 2012r. i od początku jego wykonywania zajmuje się obsługą podmiotów działających na rynku medycznym.

  RADCA PRAWNY

  Konrad Jastrzębski

  Specjalizuje się w doradztwie w zakresie spraw podatkowych i zagadnień prawnych powiązanych z podatkami.

  prawnik

  Wioleta Dmochowska

  Głównym obszarem jej działalności jest prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym kompleksowe wsparcie działów HR.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?

  CZEGO MOŻNA OD NAS OCZEKIWAĆ

  Specjalizacje

  Prawo medyczne

  Obsługujemy wszystkie osoby i podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi. Świadcząc wsparcie prawne dla podmiotów z rynku medycznego na bieżąco śledzimy nieustannie zmieniające się regulacje prawne z tego obszaru.

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów. Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów przez te osoby. Świadczymy pomoc prawną w sprawach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę. Doradzamy w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym. Obsługujemy lekarzy i inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetów lekarskich.

  Prawo Farmaceutyczne

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji. Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym. Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Prawa Pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych. Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Umowy

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Postępowania Sądowe

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Prawo Pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Handlowe

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Prawo Autorskie i Własność Intelektualna

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Prawo IT i e-commerce

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy z zakresu umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Opracowujemy regulaminy korzystania z usług elektronicznych (m.in. serwisów, sklepów internetowych). Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa konsumenckiego oraz dyrektywy omnibus. Identyfikujemy ryzyka prawne wynikające ze stosowanych rozwiązań IT. Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT.

  Prawnik medyczny, Warszawa – dlaczego warto skorzystać?


  Branża medyczna bywa pełna zawiłości wymagających skorzystania z pomocy ze strony profesjonalisty z naszej kancelarii. Obowiązujące prawo lekarskie jest dość wyspecjalizowaną dziedziną, dlatego specjaliści przez cały czas śledzą zmieniające się przepisy i biorą udział w wydarzeniach umożliwiających ciągłe podnoszenie posiadanych kwalifikacji.

  Czytaj więcej

  W swoich działaniach kierujemy się dobrem klientów, na bieżąco informując ich o istotnych kwestiach, by również znali aktualną sytuację.

  Kancelaria prawa medycznego w Warszawie – profesjonalizm i zaangażowanie

  Obsługa prawna dla podmiotów świadczących usługi medyczne to rozwiązanie dla osób ceniących sobie fachowość, skrupulatność oraz dyskrecję podczas czynności podejmowanych we współpracy.Dzięki skorzystaniu ze świadczonych przez nas usług można nie tylko odzyskać spokój ducha i odciążyć się z nadmiaru obowiązków. Oferujemy również wsparcie w wielu trudnych lub skomplikowanych sytuacjach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu obowiązujących przepisów prawa medycznego.Pomoc ze strony naszych specjalistów może przybierać różne formy – od ochrony podmiotów specjalizujących się w usługach medycznych, przez specjalistyczne doradztwo, po pomoc w sprawach związanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Adwokat prawa medycznego – co warto wiedzieć?

  Z naszego wsparcia mogą skorzystać lekarze, personel służby zdrowia i farmaceuci, potrzebujący porady lub pomocy ze strony ekspertów doświadczonych w zakresie prawa medycznego. Niezależnie od sytuacji zajmiemy się kompletacją wszystkich potrzebnych dokumentów, zgromadzeniem istotnych materiałów, a w razie poważniejszych trudności – reprezentacją na sali sądowej.Powierzenie delikatnej sprawy w ręce naszych specjalistów odciąży lekarza, ale również zwiększy jego szanse na pomyślny przebieg sprawy. Zapewniamy fachowe doradztwo, wsparcie na każdym etapie współpracy oraz dyskrecję w podejmowanych przez nas działaniach.Posiadamy bogate doświadczenie oraz rzetelną wiedzę, dzięki czemu weryfikacja przedstawionej nam dokumentacji, a następnie przygotowanie odpowiedniej strategii przebiegnie sprawnie. Z uwagą i zaangażowaniem przeanalizujemy wszelkie informacje, by znaleźć optymalne wyjście z danej sytuacji.

  Kancelaria prawa medycznego – Warszawa

  Pomoc prawna ze strony naszych fachowców to szansa dla podmiotów świadczących usługi medyczne na ochronę swojej reputacji, a także interesów. Zależy nam na satysfakcji naszych klientów, dlatego do każdego podchodzimy w indywidualny sposób, poświęcając odpowiednią ilość czasu oraz uwagi.Zależy nam na budowaniu pozytywnych relacji, opartych na zaufaniu, ponieważ są one dla nas kluczem do udanej współpracy, przebiegającej w przyjaznej atmosferze. W naszej pracy dbamy o najdrobniejsze detale, mogące mieć ogromne znaczenie dla uzyskania pożądanych rezultatów, przynoszących obopólne korzyści.

  Blog

  Najnowsze artykuły i aktualności