Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Kompleksowa obsługa w zakresie prawa pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy.

  Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Reprezentujemy pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy. Pomagamy w przygotowaniu odwołań do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracy, rozwiązania umowy o prace oraz w innych sprawach pracowniczych.

  Kiedy warto sięgnąć po pomoc prawnika? Prawo pracy

  Nasza kancelaria udziela kompleksowego wsparcia zarówno pracodawcom, jak i pracownikom z całej Polski, za każdym razem dbając o interesy swojego klienta. Zachęcamy do skorzystania z pomocy, jeśli tylko mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawa pracy. Porady udzielane przez naszych ekspertów są dostosowane do różnorodnych potrzeb. Natomiast zawiłości przepisów tłumaczymy w sposób przystępny i zrozumiały, tak, aby mogli Państwo na ich podstawie podejmować świadome decyzje.

  Również w przypadku niemożności samodzielnego rozwiązania sporu między pracownikiem a pracodawcą kompleksowego wsparcia może udzielić nasz prawnik. Prawo pracy to obszar, z którym jesteśmy bardzo dobrze zaznajomieni, szczególnie jeśli chodzi o branżę medyczną. W związku z tym profesjonalnie reprezentujemy klientów podczas ważnych negocjacji, a także w sprawach sądowych.

  Posiadamy obszerną wiedzę z dziedziny prawa pracy oraz duże doświadczenie w działalności w tym obszarze. Dzięki temu jesteśmy w stanie wypracować adekwatne strategie i rozwiązania, mające na celu ochronę Państwa interesów.

  Prawo pracy – porady dotyczące warunków pracy, mobbingu i innych zagadnień

  Oprócz wcześniej wymienionych obszarów pomagamy naszym klientom również w pozostałych sprawach dotyczących prawa pracy. Porady, których udzielamy, mogą odnosić się do warunków pracy i ich negocjowania, a także sytuacji związanych z mobbingiem.

  Żadne z zagadnień z zakresu prawa pracy nie jest nam obce – posiadamy odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, aby udzielić Państwu kompleksowego wsparcia, w tym adekwatnej porady, pomocy w sporządzaniu pism, reprezentacji sądowej, ale nie tylko. Doskonale orientujemy się zarówno w zakresie praw oraz obowiązków pracodawcy, jak i tych, które dotyczą pracownika. Rozumiejąc punkt widzenia obu stron, jesteśmy w stanie odpowiednio przygotować się do reprezentowania Państwa interesów.

  Doświadczony prawnik – prawo pracy, to dziedzina, którą znamy doskonale

  Nasi prawnicy doskonale orientują się w aktualnych przepisach z zakresu prawa pracy. Porady, których udzielamy, mają na celu pomoc w zrozumieniu sytuacji, w jakiej się Państwo znaleźli, a także w wypracowaniu dla niej najlepszego możliwego rozwiązania. Ocenimy również, czy dana sytuacja jest wynikiem legalnych i uzasadnionych działań.

  Podejmując współpracę z klientem zawsze staramy się dokładnie zapoznać z danym problemem i zebrać jak najwięcej informacji. Uważnie wsłuchujemy się w Państwa potrzeby oraz patrząc na nie profesjonalnym okiem, udzielamy porady uwzględniające indywidualne okoliczności.

  Zawsze stawiamy na otwartą i szczerą współpracę z klientem. Jej warunki będą dla Państwa od początku jasne, abyśmy mogli wspólnie pracować nad rozwiązaniem problemu w atmosferze wzajemnego zaufania. Podczas współpracy pozostajemy w stałym kontakcie z klientem, na bieżąco informując o podejmowanych działaniach oraz ich rezultatach. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnika w prawie pracy, serdecznie zapraszamy!

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane treści

  Kompleksowa obsługa

  Specjalizacje

  Prawo medyczne

  Obsługujemy wszystkie osoby i podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi. Świadcząc wsparcie prawne dla podmiotów z rynku medycznego na bieżąco śledzimy nieustannie zmieniające się regulacje prawne z tego obszaru.

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów. Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów przez te osoby. Świadczymy pomoc prawną w sprawach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę. Doradzamy w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym. Obsługujemy lekarzy i inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetów lekarskich.

  Prawo Farmaceutyczne

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji. Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym. Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Prawa Pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych. Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Umowy

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Postępowania Sądowe

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Handlowe

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Prawo Autorskie i Własność Intelektualna

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Prawo IT i e-commerce

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy z zakresu umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Opracowujemy regulaminy korzystania z usług elektronicznych (m.in. serwisów, sklepów internetowych). Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa konsumenckiego oraz dyrektywy omnibus. Identyfikujemy ryzyka prawne wynikające ze stosowanych rozwiązań IT. Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?