Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Kompleksowa obsługa w zakresie prawa medycznego

  Obsługujemy podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Wśród tych podmiotów nasze usługi w szczególności oferujemy podmiotom leczniczym i osobom wykonującym zawody medyczne.

  Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi.

  Skoro jako kancelaria zajmujemy się prawem medycznym (używamy określenia „prawo medyczne kancelaria) poniżej przedstawiamy kilka uwag charakteryzujących prawo medyczne.

  Prawo medyczne

  Prawo medyczne możemy zdefiniować jako zespół norm prawnych regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych i korzystanie z tych świadczeń. Przy czym „udzielenie świadczeń zdrowotnych” i „korzystanie ze świadczeń zdrowotnych” należy rozumieć możliwie najszerzej. Nie chodzi bowiem tylko o sam proces leczenia, ale o cały system czy też organizację udzielania świadczeń zdrowotnych.  

  Czy prawo medyczne jest odrębną gałęzią prawa ?

  Obecnie można zasadnie mówić o prawie medycznym jako gałęzi (czy też dziedzinie prawa). Przez gałęź prawa rozumiemy bowiem zespół wyodrębnionych norm prawnych, które ze względu na kryterium wyodrębnienia tworzą spójną całość dającą się wyodrębnić spośród pozostałych norm prawnych. Pytanie czym jest kryterium wyodrębniające?  Wydaje się, że za kryterium wyodrębniającym zespół norm prawa medycznego spośród innych norm prawnych możemy uznać przedmiot regulacji odnoszący się do udzielania świadczeń zdrowotnych. Tak ogólne ujęcie pozwala na określenie obszarów regulacji prawa medycznego. Te obszary regulacji prawa medycznego to :

  • regulacje odnoszące się do podmiotów zajmujących się udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Najważniejszym aktem prawnym w zakresie regulacji podmiotów zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych jest ustawa o działalności leczniczej.
  • regulacje dotyczące zawodów medycznych i „paramedycznych”;
  • regulacje odnoszące się do praw pacjenta;
  • regulacje dotyczące finansowania udzielania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych;
  • regulacje odnoszące się zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne;
  • przepisy regulujące zadania władzy publicznej w organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • regulacje dotyczące leczenia uzdrowiskowego.

  Pozostałe regulacje dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych

  Wyżej przedstawiony zakres regulacji prawa medycznego nie jest wyczerpujący. Wpośród bowiem przepisów innych gałęzi prawa możemy odnaleźć wiele regulacji prawnych odnoszących się do problematyki udzielania świadczeń zdrowotnych i korzystania z tych świadczeń. Nie są to regulacje „stricte” prawa medycznego, ale regulacje które ze względu na swój ogólny przedmiotowy zakres mają również zastosowanie do podmiotów rynku medycznego.

  Są to np. uregulowania:

  • prawa cywilnego w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za niepożądane skutki udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • prawa zobowiązań w zakresie umów zawieranych przez podmioty lecznicze;
  • regulacje prawa spółek mające zastosowania do podmiotów leczniczych działających w formie spółek i praktyk lekarskich działających w formie spółek;
  • prawa pracy z zakresie stosunków prawnych personelu medycznego;
  • przepisy regulujące obciążenia publicznoprawne

  Jak zatem widzimy prawo medyczne możemy traktować jako „hermetyczny” zespół norma wyodrębnionych spośród innych norm. Ale musimy pamiętać również, że działalność rynku medycznego reguluje wiele przepisów spośród innych dziedzin prawa.

  Prawo medyczne kancelaria

  Jesteśmy kancelarią obsługującą podmioty działające na rynku medycznym. Zajmujemy się doradztwem prawnym dla podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne  w nw.  obszarach prawnych :  

  • ustawy o działalności leczniczej,
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • ustawa o izbach lekarskich,
  • ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
  • ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych,
  • ustawa o zawodzie fizjoterapeuty,
  • ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
  • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
  • ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym,
  • ustawa o refundacji leków,
  • ustawa o izbach aptekarskich,
  • ustawa o zawodzie farmaceuty,
  • ustawa o wyrobach medycznych,
  • ustawa Prawo farmaceutyczne,

  Jeżeli szukasz pomocy prawnej w którymś z wyżej opisanych obszarów prawnych skontaktuj się z Kancelarię Mediclaw. Z pewnością znajdziemy rozwiązanie twojego problemu.

  Czym zajmuje się prawnik medyczny?

  Doświadczony prawnik medyczny to niezastąpione wsparcie dla podmiotów działających na szeroko pojętym rynku zdrowia, obejmującym zarówno placówki medyczne, jak i indywidualnych specjalistów. Ten specjalista zajmuje się kompleksową obsługą prawną, która dotyczy codziennej działalności, a także strategicznego planowania zabezpieczenia prawnego. W zakres jego kompetencji wchodzą interpretacja i stosowanie obowiązujących przepisów, doradztwo w obszarze prowadzenia działalności leczniczej zgodnie z aktualnymi wymogami, jak również reprezentacja klientów przed organami nadzorczymi czy kontrolnymi.

  Profesjonalista z tej branży analizuje i opiniuje wszelkiego rodzaju umowy związane z działalnością leczniczą, w tym kontrakty na świadczenie usług medycznych, umowy o zakup sprzętu czy leków, a także umowy współpracy z jednostkami badawczymi lub innymi instytucjami. Doradza także w sprawach dotyczących praw pacjentów, ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia oraz w zakresie odpowiedzialności medycznej i zawodowej.

  Rola tego fachowca wykracza poza samo doradztwo, obejmując aktywne działania mające na celu ochronę interesów klienta, negocjowanie umów oraz skuteczną obronę w przypadku sporów sądowych i pozasądowych. Prawnik medyczny zajmuje się również kwestiami związanymi z prawem pracy, doradzając w sprawach zatrudnienia personelu medycznego, w tym lekarzy, pielęgniarek czy innych specjalistów.

  Kancelaria prawa medycznego MedicLaw – profesjonalna współpraca

  Nasze działania opierają się na głębokiej wiedzy o specyfice funkcjonowania podmiotów medycznych, co pozwala nam efektywnie doradzać, negocjować i chronić interesy klientów na każdym etapie ich działalności. W ramach współpracy z kancelarią MedicLaw otrzymują Państwo dostęp do szerokiego zakresu usług, począwszy od doradztwa strategicznego czy analizy ryzyka prawnego, poprzez opracowywanie oraz opiniowanie umów, aż po reprezentację przed organami nadzorczymi, sądami, a także w postępowaniach arbitrażowych.

  Jako kancelaria prawa medycznego rozumiemy, że każdy podmiot ma swoje unikalne potrzeby i wyzwania. Dlatego nasze podejście jest zawsze indywidualne, dostosowane do specyficznych wymagań klienta. Współpracując z nami, mogą Państwo liczyć na elastyczność, zaangażowanie i otwartość na nowe rozwiązania.

  Utrzymujemy kontakty z ekspertami z różnych dziedzin medycyny, co pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie specyficznych problemów napotykanych przez obsługiwane podmioty. To interdyscyplinarne podejście zapewnia naszym klientom pewność, że prezentowane przez nas rozwiązania są nie tylko zgodne z obowiązującym prawem, ale również odpowiadają na realne potrzeby sektora zdrowotnego.

  Radca prawny medyczny – dlaczego warto skorzystać z jego pomocy?

  Korzystanie z usług doświadczonego radcy prawnego medycznego to klucz do skutecznego zarządzania aspektami prawnymi działalności w służbie zdrowia. Profesjonalna pomoc pozwala na uniknięcie potencjalnych problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność całego podmiotu.

  Radca prawny medyczny w MedicLaw zapewnia nie tylko wsparcie w bieżących sprawach, ale również proaktywnie doradza w zakresie optymalizacji procesów prawnych oraz zminimalizowania ryzyka. Skorzystanie z naszych usług to inwestycja w bezpieczeństwo i stabilność Państwa działalności.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane treści

  Kompleksowa obsługa

  Specjalizacje

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów. Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów przez te osoby. Świadczymy pomoc prawną w sprawach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę. Doradzamy w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym. Obsługujemy lekarzy i inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetów lekarskich.

  Prawo Farmaceutyczne

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji. Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym. Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Prawa Pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych. Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Umowy

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Postępowania Sądowe

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Prawo Pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Handlowe

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Prawo Autorskie i Własność Intelektualna

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Prawo IT i e-commerce

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy z zakresu umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Opracowujemy regulaminy korzystania z usług elektronicznych (m.in. serwisów, sklepów internetowych). Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa konsumenckiego oraz dyrektywy omnibus. Identyfikujemy ryzyka prawne wynikające ze stosowanych rozwiązań IT. Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?