Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Kompleksowa obsługa w zakresie prawa IT i e-commerce

  W dzisiejszych czasach placówki medyczne właściwie nie mogłyby istnieć bez systemów informatycznych. W wirtualnej przestrzeni przechowywane są istotne dane pacjentów, a dzięki specjalnemu oprogramowaniu istnieje możliwość rejestracja wizyt u konkretnych specjalistów przez Internet. Wdrożenie rozwiązań IT w placówce służby zdrowia to ogromne ułatwienie i usprawnienie jej funkcjonowania.

  Co istotne, rozszerzenie możliwości danej placówki medycznej o wirtualną przestrzeń niesie za sobą również pewne zagrożenia oraz daje pole do różnego rodzaju nadużyć. Jako prawnicy IT z Warszawy oferujemy wsparcie przychodniom, szpitalom i wielu innym obiektom działającym w ramach służby zdrowia w zakresie legalnego wykorzystywania systemów informatycznych dostarczanych przez zewnętrzne firmy.

  Czym jest prawo IT i co obejmuje?

  Przede wszystkim prawo IT reguluje stosunki prawne wiążące się z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych, cyfrowych oraz informacyjnych – w tym przypadku w placówkach czy firmach medycznych. Oznacza to doradztwo w zakresie ochrony danych należących do pacjentów, które są gromadzone i przetwarzane przez oprogramowanie czy w obszarze umów zawieranych z przedsiębiorstwami dostarczającymi systemy informatyczne.

  Wśród aspektów, którymi zajmuje się prawnik IT, widnieją również prawo autorskie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona dóbr osobistych oraz prowadzenie działalności w ramach e-commerce.

  Kancelaria IT – zakres wsparcia niesionego placówkom służby zdrowia

  Ochrona danych osobowych pacjentów przyjmowanych w placówce to jedna z najważniejszych kwestii, na której powinien skupić się personel. Jeśli okaże się, że do osobistych informacji miały dostęp osoby do tego nieupoważnione bądź zabezpieczenia zostały skonstruowane lub wdrożone w nieodpowiedni sposób, przychodnię albo szpital mogą czekać nieprzyjemne w skutkach konsekwencje. Z tego względu jako doświadczeni prawnicy IT oferujemy kompleksowe doradztwo w tym obszarze.

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy w zakresie umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS).

  Kancelaria prawna IT – pomoc dla placówek medycznych w obszarze e-commerce

  Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne działalności e-commerce. Opracowujemy regulaminy sklepów i serwisów internetowych. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa m.in. prawa konsumenckiego, dyrektywy omnibus, aktu o usługach cyfrowych (DSA).

  Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Dzięki temu można zyskać pewność, że wdrożone oprogramowanie spełnia wymagania ustanowione przez prawo. To z kolei sprawi, że klienci łatwiej zaufają prowadzonej przez Państwo placówce służby zdrowia bądź firmie medycznej.

  Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT. Dbamy o kompleksowe wsparcie klienta, a w razie potrzeby kierujemy sprawy do sądu, gdzie staramy się o rozstrzygnięcie na Państwa korzyść.

  Dlaczego warto zaufać naszej kancelarii IT? Warszawa

  Jako specjaliści działający w branży od wielu lat doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że branża informatyczna nieustannie się rozwija. To z kolei powoduje konieczność tworzenia coraz to nowszych regulacji i zasad, aby móc bezpiecznie korzystać z wprowadzanych na rynek technologii, nie obawiając się o zostanie ofiarą przestępstwa jeszcze nieuregulowanego przez prawo.

  Nasi prawnicy w dziedzinie IT poruszają się swobodnie, mimo ciągłych zmian, dzięki regularnym szkoleniom oraz poszerzaniu wiedzy. W ten sposób mogą mieć Państwo pewność, że bez względu na zaistniałą sytuację, w naszej kancelarii czeka na Was kompleksowa pomoc.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane treści

  Kompleksowa obsługa

  Specjalizacje

  Prawo medyczne

  Obsługujemy wszystkie osoby i podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi. Świadcząc wsparcie prawne dla podmiotów z rynku medycznego na bieżąco śledzimy nieustannie zmieniające się regulacje prawne z tego obszaru.

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów. Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów przez te osoby. Świadczymy pomoc prawną w sprawach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę. Doradzamy w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym. Obsługujemy lekarzy i inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetów lekarskich.

  Prawo Farmaceutyczne

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji. Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym. Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Prawa Pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych. Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Umowy

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Postępowania Sądowe

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Prawo Pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Handlowe

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Prawo Autorskie i Własność Intelektualna

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?