Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Reprezentacja w postępowaniach sądowych i przedsądowych

  Reprezentujemy podmioty działające na rynku medycznym w sprawach sądowych. Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy procesowi w sprawach cywilnych (m.in. odszkodowawczych, związanych z wykonaniem i rozliczeniem umów). Reprezentujemy także w postępowaniach karnych oraz dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne.

  Profesjonalna reprezentacja w sądzie świadczona przez prawników z doświadczeniem

  Ofertę naszej kancelarii stanowi profesjonalna reprezentacja sądowa w postępowaniach dotyczących szerokiego zakresu dziedzin prawnych. W przypadku każdego klienta przedstawicielem jest prawnik posiadający doświadczenie w danym obszarze, dzięki czemu możemy wypracować dla Państwa takie rozwiązanie, które będzie jak najlepiej dopasowane do indywidualnej sytuacji.

  W szczególności specjalizujemy się we współpracy i kompleksowej obsłudze różnorodnych podmiotów medycznych, w tym szpitali, aptek, sklepów oraz osób indywidualnych wykonujących zawody w tym obszarze.

  Dzięki zebranej wiedzy i doświadczeniu wykazujemy się doskonałą znajomością rynku medycznego. To pozwala nam na tworzenie adekwatnych, możliwie jak najbardziej skutecznych strategii postępowania. Ich odzwierciedleniem jest profesjonalna reprezentacja w sądzie, w ramach której dbamy o dobro i interesy naszego klienta w sposób dostosowany do jego potrzeb oraz oczekiwań.

  Odpowiednia reprezentacja sądowa – klucz do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy

  Aby sprawa miała szansę zakończyć się pozytywnym wynikiem, warto podjąć współpracę z prawnikiem, który specjalizuje się w danym obszarze prawa. Zespół naszej kancelarii to specjaliści obeznani w różnych dziedzinach, posiadający niemałe doświadczenie.

  Reprezentacja sądowa to dla nas przede wszystkim moment na skuteczne i klarowne zaprezentowanie Państwa stanowiska w danej sprawie, wraz z odpowiednio ułożoną linią argumentacyjną. Udzielamy kompleksowej pomocy również w skomplikowanych sprawach, poszukując najbardziej odpowiednich rozwiązań – nawet niestandardowych.

  Jakie kroki podejmujemy, aby reprezentacja sądowa klienta mogła być możliwie jak najbardziej skuteczna?

  Zawsze podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby odpowiednio przygotować się do reprezentacji w sądzie naszego klienta. Spotykamy się z Państwem w celu zapoznania się z sprawą czy dotyczącą jej dokumentacją, a także rzetelnie analizujemy ich szczegóły. Uważnie słuchamy potrzeb i oczekiwań oraz informujemy, które z nich są potencjalnie możliwe do spełnienia, proponując konkretne rozwiązania.

  Dzięki temu reprezentacja sądowa, którą świadczymy, może być w optymalnym stopniu dostosowana do danej sprawy. Przekłada się to nie tylko na większe szanse jej pozytywnego zakończenia, ale również na rozwój naszych kompetencji, co pozwala nam nieustannie się rozwijać.

  Reprezentacja w sądzie – jak działamy?

  Podczas przygotowań do reprezentacji w sądzie pozostajemy w stałym kontakcie z naszym klientem, udzielając mu niezbędnych informacji na temat obranych rozwiązań. W razie takiej potrzeby zajmujemy się wszelką dokumentacją dotyczącą sprawy, dzięki czemu mają Państwo pewność, że jest ona poprawnie i profesjonalnie przygotowana.

  Doskonale orientujemy się w zakresie zasad rządzących sposobami podejmowania czynności procesowych oraz dotyczących ich terminach. W związku z tym dajemy gwarancję, że wykorzystamy wszelkie dostępne i adekwatne możliwości, aby nasza reprezentacja w sądzie zakończyła się na Państwa korzyść.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane treści

  Kompleksowa obsługa

  Specjalizacje

  Prawo medyczne

  Obsługujemy wszystkie osoby i podmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem medycznym. Doradzamy w zakresie prowadzonych lub planowanych działań w celu zapewnienia ich zgodności z prawnym. Pośredniczymy w kontaktach z organami nadzorczymi i kontrolnymi. Świadcząc wsparcie prawne dla podmiotów z rynku medycznego na bieżąco śledzimy nieustannie zmieniające się regulacje prawne z tego obszaru.

  Obsługa prawna zawodów medycznych

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla wszystkich osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, położnych, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów. Udzielamy porad w zakresie wykonywania zawodów przez te osoby. Świadczymy pomoc prawną w sprawach umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym umów o pracę. Doradzamy w sprawach związanych z kształceniem dyplomowym i podyplomowym. Obsługujemy lekarzy i inne zawody medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach gabinetów lekarskich.

  Prawo Farmaceutyczne

  Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty lecznicze mające w swojej strukturze apteki szpitalne lub działy farmacji. Reprezentujemy w postępowaniach przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym i głównym inspektorem sanitarnym. Świadczymy usługi prawne dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i innych osób zajmujących się działalnością apteczną.

  Prawa Pacjenta

  Reprezentujmy pacjentów w sprawach dotyczących udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sporządzamy skargi na działania szpitali, przychodni, lekarzy i pielęgniarek. Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów w postępowaniach cywilnych w sprawach błędów medycznych. Reprezentujemy również pokrzywdzone osoby w sprawach przed ubezpieczycielami odpowiedzialności cywilnej szpitali i lekarzy w ramach likwidacji szkody oraz w sprawach, w których doszło do naruszenia praw pacjenta. Przygotowujemy pisma i skargi do instytucji zajmujących się ochroną praw pacjentów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia

  Reprezentujemy podmioty lecznicze w kontaktach z NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przygotowujemy protesty i odwołania m.in. w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Doradzamy w sprawach kontroli prowadzonych przez oddziały NFZ, w tym również w sprawach wykonywania umowy o kontraktowanie świadczeń. 

  Umowy

  Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane przez podmioty zajmujące się działalnością leczniczą. Obsługujemy zawieranie specjalistycznych umów ściśle związanych z działalnością lecznicza np. umów o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań klinicznych, zakupów leków, sprzętu i urządzeń medycznych. Doradzamy także w zakresie umów zawieranych zwykle w każdej działalności gospodarczej, takich jak umowy zlecenia, świadczenia usług, najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

  Prawo Pracy

  Obsługujemy podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, regulaminy (np. Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania), procedury wewnętrzne. Konsultujemy sprawy rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę.

  Sporządzamy opinie prawne i udzielamy konsultacji w sprawach prawa pracy. Doradzamy w zakresie obowiązków lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

  Prawo Podatkowe

  Doradzamy podmiotom zajmującym się działalnością leczniczą w sprawach podatkowych. Wydajemy opinie o skutkach podatkowych zamierzonych działań. Reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych, kontrolno – skarbowych, a także postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi.

  Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe w tych postępowaniach. Sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo Handlowe

  Obsługujemy przedsiębiorców z zakresu prawa handlowego. Doradzamy wszelkiego rodzaju spółkom prawa handlowego, tj. spółkom osobowym (np. jawnym, partnerskim, komandytowym) jak również spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym).Tworzymy i opiniujemy umowy spółek i statuty. Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne takie jak regulaminy zarządów i rad nadzorczych, uchwały organów spółek i protokoły posiedzeń organów.

  Prawo Autorskie i Własność Intelektualna

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z praw autorskich (umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji). Doradzamy w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji na rynku medycznym, w tym dotyczących wprowadzających w błąd oznaczeń oraz reklamy produktów medycznych.

  Prawo IT i e-commerce

  Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa IT. Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących oprogramowania IT stosowanego w placówkach medycznych, w tym oprogramowania służącego prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Doradzamy z zakresu umów wdrożeniowych, serwisowych oraz licencyjnych, w tym licencji w modelu Software-as-a-Service (SaaS). Opracowujemy regulaminy korzystania z usług elektronicznych (m.in. serwisów, sklepów internetowych). Wykonujemy audyty zgodności stosowanych rozwiązań z regulacjami prawnymi z zakresu IT oraz e-commerce. Doradzamy w zakresie zgodności z wymogami prawa konsumenckiego oraz dyrektywy omnibus. Identyfikujemy ryzyka prawne wynikające ze stosowanych rozwiązań IT. Reprezentujemy w sporach z dostawcami usług IT.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?