Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Outsourcing personelu medycznego podatek a VAT

  Outsourcing personelu medycznego a VAT to pytanie, z którym często mierzy się sądownictwo podatkowe i organy podatkowe. Cały czas bowiem zakres tego zwolnienia i warunki korzystania z niego budzą wątpliwości. Wydaje się, że szczególne wątpliwości związane są opodatkowaniem VAT czynności pomocniczych do czynności świadczeń opieki zdrowotnej. Wynika to z tego, że warunki korzystania ze zwolnienie z opodatkowania VAT tych czynności są obwarowane dodatkowymi obostrzeniami. Jeden z takich warunków omówił minister finansów w interpretacji ogólnej z 29.12.2014r. (nr PT1.8101.5.2017.PSG.622).

  Czego dotyczyło pytanie?

  Pytanie jakie zadano ministrowi finansów było proste. Chodziło o zakres zastosowania zwolnienie z opodatkowania uregulowanego w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług. Mówiąc dokładnie było to pytanie o warunki korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania usług związanych ze usługami  opieki medycznej. Warto omówić odpowiedź ministra finansów ponieważ omawia ona w sposób ogólny to zwolnienie podatkowe i tłumaczy relację pomiędzy : outsourcing personelu medycznego a VAT.

  Outsourcing personelu medycznego jako świadczenie usług medycznych

  Na czym polega usługa outsourcingu personelu medycznego? Mówiąc najbardziej ogólnie polega na tym, że jeden podmiot udostępnia podmiotowi leczniczemu zatrudniony przez siebie personel medyczny. Celem tego udostępnienia jest wykonywanie przez ten personel pracy na rzecz tego podmiotu leczniczego. Pracodawcą jest więc udostępniający pracowników. Mówiąc bardziej dokładnie udostępniający pracę zatrudnionych przez siebie pracowników. Więcej pisaliśmy o tej umowie tutaj.

  Outsourcing usług medycznych a VAT

  Z punktu widzenia ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie polegające na udostępnieniu personelu medycznego jest świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT. W myśl bowiem w tej ustawy świadczeniem usług jest każde zachowanie niebędące dostawą towarów. Ale pod pewnymi warunkami świadczenie usług medycznych może być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. O zakresie i warunkach korzystania z tego zwolnienia pisaliśmy tutaj. Do opodatkowania usług outsourcingu w szpitalach zastosowanie ma uregulowanie zawarte w art. 43 ust.1 pkt 18a) ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym uregulowanie zwalnia się z opodatkowania usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

  Związek  z usługą podstawową jako warunek korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT

  Pierwszym warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług jest ścisły związek usługi pomocniczej z usługą podstawową. Ten warunek wynika z treści art. 43 ust. 17a ustawy o podatku od towarów i usług. Również minister finansów podkreślił, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 18a ustawy o VAT ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

  Zwolnieniu podlega świadczenie usług medycznych na rzecz podmiotu leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których te podmioty wykonują działalność leczniczą. Ponieważ ustawa o podatku VAT nie wyjaśnia tego pojęcia musimy sięgnąć do ustawy o działalności leczniczej. Definicję zakładu leczniczego znajdziemy w art. 2 ust. 1pkt 14) ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z tym przepisem zakładem leczniczym jest zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Ponieważ taka jest ta definicja to można uznać, że teren zakładu leczniczego to teren gdzie podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą.

  Pomocniczość outsourcingu medycznego dla głównych świadczeń medycznych

  Aby usługa outsourcingu w szpitalach korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT musi spełniać warunek pomocniczości względem usługi głównej. Co jest usługą główną? Jest nią oczywiście świadczenie usług medycznych czyli leczenie pacjentów. Spełnienie warunku pomocniczości oznacza tyle, że usługa outsourcingu medycznego musi służyć leczeniu. Czyli zawsze sprowadza się to do odpowiedzi na pytanie czy celem danej usługi jest leczenie pacjentów. W przypadku outsourcingu usług medycznych ta ocena sprowadza się więc do odpowiedzi na następujące pytanie. Czy personel którego praca jest udostępniana wykonuje czynności służące leczeniu pacjentów?

  Usługobiorcą musi być podmiot leczniczy

  Kolejnym warunkiem korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług outsourcingu medycznego jest to, że odbiorcą tych usług medycznych musi być podmiot leczniczy. Ściśle z tym warunkiem łączy się niżej omówiony warunek świadczenia usług medycznych na teranie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

  Warunkiem zwolnienia z opodatkowania VAT outsourcingu usług medycznych jest świadczenie usługi pomocniczej na teranie podmiotu leczniczego

  W interpretacji ogólnej minister finansów podkreślił znaczenie świadczenia usług pomocniczych na terenie podmiotu leczniczego. W ocenie ministra finansów jest to warunek konieczny aby usługi pomocnicze korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Ten warunek wynika wprost z regulacji zwolnienia. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 pkt 18a) ustawy o VAT zwolnione  opodatkowania ma zastosowanie do usług świadczonych na terenie zakładu leczniczego, w których podmioty lecznicze wykonują swoją działalność leczniczą.

  Outsourcing personelu medycznego a VAT – świadczenie przez podmiot leczniczy

  W omawianej interpretacji minister finansów przypomniała również, że czynności pomocnicze do świadczeń opieki medycznej korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wyłącznie, gdy podmiot je wykonujący będzie podmiotem wykonującym usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługobiorca usług outsourcingu medycznego musi być podmiot leczniczy. W przeciwnym wypadku usługa ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

  Wyłączenie negatywne zwolnienie z opodatkowania VAT outsourcingu usług medycznych

  Trzeba pamiętać, że skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania VAT usług outsourcingu medycznego jest wyłączone w przypadku ziszczenia się którejś z przesłanek negatywnych. Te przypadki to :

  • przypadek gdy dostawa towarów lub świadczenie usług nie jest niezbędne do wykonania usługi podstawowej i
  • przypadek gdy celem świadczenia usług lub dostawy towarów jest osiągnie dodatkowego dochodu przez podatnika przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających ze zwolnienia.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?