Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Opodatkowanie VAT usług medycznych pomocniczych

  Usługi pomocnicze do usług medycznych mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ale nie jest tak zawsze bo wymaga to spełnianie kilku warunków. Jednym z nich jest warunek wykonywania ich przez podmiot wykonujący czy czynności podstawowe. Według orzecznictwa sądów administracyjnych opodatkowanie VAT usług medycznych zależy m.in. od tego kto wykonuje czynności pomocnicze.

  Uregulowania opodatkowania VAT usług medycznych pomocniczych

  Opodatkowanie VAT usług medycznych pomocniczych reguluje art. 43 ust. 1 pkt 18a) oraz art. 43 ust. 17 i ust. 17a ustawy o podatku od towarów i usług.  Ten przepis stanowi dokładnie, że zwalnia się z opodatkowania VAT :

  • usługi w zakresie opieki medycznej.
  • podatnik musi świadczyć usługi medyczne w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawie. Jeżeli świadczeniodawca spełnia je tym celu to zwalnia się je z opodatkowania podatkiem VAT. O wymogu świadczeniu usługi medycznej w tym celu dla skorzystanie ze zwolnienia opodatkowania podatkiem VAT pisaliśmy tutaj.
  • dostawę towarów i  świadczenie usług  ściśle związanych z usługami medycznymi świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych. W tych zakładach leczniczych w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą.
  • usługi związane z usługami pomocniczymi muszą być niezbędne do wykonywania usługi medycznej podstawowej.
  • głównym celem wykonania usługi nie może być osiągnięcie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności. Konkurencyjność badamy w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
  • zwolnienie z opodatkowania VAT dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, ma zastosowanie jeżeli wykonuje je podmioty świadczące usługi podstawowe.

  Opodatkowanie VAT usług medycznych pomocniczych

  Oto stan faktyczny jakim zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
  Podatnik świadczy usługi sterylizacji narzędzi chirurgicznych, odzieży szpitalnej i bielizny szpitalnej. Oprócz tego zajmuje się również praniem odzieży i bielizny szpitalnej. Wszystkie te czynności wykonuje dla podmiotu leczniczego prowadzącego działalność leczniczą. Podatnik sterylizuje narzędzia i bieliznę na terenie podmiotu leczniczego a czynności prania wykonuje poza tym terenem. Sam podatnik nie jest podmiotem leczniczym. Pranie i sterylizacja jakie podatnik wykonuje pozostają w ścisłym związku z działalnością medyczną jaką wykonuje podmiot leczniczy.  Ten podmiot leczniczy wykorzystuje sterylizowane narzędzie oraz praną odzież na swoim terenie, czyli w miejscu gdzie świadczy usługi medyczne.

  Związek usługi pomocniczej z usługą podstawową

  Odpowiedzmy na pytanie jakiego rodzaju musi być związek między czynnościami podstawowymi a czynnościami pomocniczymi aby czynności pomocnicze medyczne korzystały ze zwolnienie z opodatkowanie podatkiem VAT? Odpowiedź jest dosyć prosta. Muszą to być czynności ściśle związane z czynnościami podstawowymi. Ściśle związane są wówczas gdy są rzeczywiście świadczone jako pomocnicze do świadczeń głównych. Czyli ich świadczenie nie jest samodzielne, nie jest celem samym w sobie. Wykonanie tych usług służy pełnemu czy też najlepszemu celowi świadczenia głównego. Pomocnicze usługa opieki medycznej jest ściśle związane z usługą opieki medycznej podstawową wówczas gdy jej spełnienie samodzielnie nie ma sensu. Można również problem ująć w ten sposób, że bez spełnienia usługi pomocniczej usługa medyczna podstawowa jest niepełna albo nie realizuje w całości swojego celu.

  Dlaczego opodatkowanie VAT usług medycznych pomocniczych nie  korzysta ze zwolnienia

  Jak pisaliśmy wyżej jednym z warunków korzystania ze zwolnienia z opodatkowaniem podatkiem VAT pomocniczych usług medycznych jest warunek aby były one wykonywane przez podmiot wykonujący usługi podstawowe.

  Jeżeli usługi medyczne pomocnicze wykonuje inny podmiot niż ten który wykonuje usługi podstawowe to nie korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Jak wiadomo i co nie budzi wątpliwości każdy z wyjątków opodatkowania należy intepretować ściśle. I tak też wyjątki regulujące zwolnienie  z opodatkowania VAT usług medycznych interpretują sądy administracyjne.  

  „Pomimo jednak tego nie można uznać, że skarżąca może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 18a u.p.t.u. Warunkiem tego zwolnienia jest bowiem nie tylko to, aby świadczone usługi były ściśle związane z usługami podstawowymi, lecz również – jak wynika z art. 43 ust. 17a u.p.t.u. – żeby były dokonywane przez podmioty świadczące usługi podstawowe, tj. z zakresu opieki medycznej (por. wyrok NSA z dnia 20 września 2018 r., I FSK 1484/16; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 27 maja 2021 r., I SA/Rz 205/21). W sprawie nie budzi wątpliwości, że skarżąca nie świadczy usług z zakresu opieki medycznej, a więc usługi podstawowej. Spółka nie jest w ogóle podmiotem leczniczym. Zatem świadczone przez skarżąca usługi nie mogą być zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a u.p.t.u”

  Podmiot wykonujący podstawowe czynności medyczne

  O co chodzi w relacji podmiot wykonujący podstawowe usługi opieki medyczne i usługi pomocnicze od tych usług?  

  Ustawodawca uzależnia podatkowanie VAT usług medycznych pomocniczych m.in. od tego kto wykonuje te czynności. Przyjrzyjmy się zatem jak brzmi przepis ustawy. Dokładne uregulowanie w tym zakresie brzmi : „zwolnienia (…) mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe”. Mogłoby się więc wydawać , że związek pomiędzy podmiotem świadczącym usługi medyczne podstawowe i usługi medyczne do nich pomocnicze jest taki, że musi to być ten sam podmiot. Jest to wniosek błędny. Użyte w cytowanym przepisie określenie „podmioty świadczące usługi podstawowe” odnosi się bowiem do wykonywani usług opieki medycznej. Czyli aby korzystać ze zwolnienia z opodatkowania usług medycznych pomocniczych musi je świadczyć podmiot wykonujący działalność leczniczą.

  Więcej o opodatkowaniu VAT świadczeń medycznych znajdziesz na naszym blogu:
  1) opodatkowanie VAT usług outsourcingu personelu medycznego
  2) związek świadczenia medycznego z celem terapeutycznym jako warunek zwolnienie z podatku VAT

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?