Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Jak zarejestrować znak towarowy

  Procedura rejestracji znaku towarowego to proces wymagający od nas złożenia wniosku do Urzędu Patentowego o zastrzeżenie nazwy. Możemy wykonać czynność osobiście bądź za pośrednictwem rzecznika patentowego. Wszystkie zgłoszenia mają swój numer oraz zawierają datę wpływu do instytucji, rozpoczynającą bieg terminu rejestracji.

  Jak zarejestrować znak towarowy? Praktyczne porady

  Rejestracja znaków towarowych obejmuje kilka etapów, dlatego rozpoczynając procedurę warto, abyśmy uzbroili się w cierpliwość. Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, będzie złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP). W kolejnym etapie następuje okres badań, mogący potrwać od 2 do 4 miesięcy, w którym instytucja sprawdza poprawność naszego wniosku, wniesione przez nas opłaty, a także, czy nie ma żadnych bezpośrednich przesłanek do odmowy rejestracji znaku.

  W razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości urzędnicy wzywają do ich poprawienia, by następnie ujawnić informacje o zgłoszeniu przez nas znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). W tej części otrzymujemy także wiadomość zwrotną ze wstępną informacją o możliwym występowaniu podobnych albo takich samych znaków, które zostały zarejestrowane wcześniej.

  Zastrzeżenie znaku towarowego – kolejne etapy

  Zgłoszenie publikacji w BUP rozpoczyna tak zwany okres sprzeciwowy, w którym osoby trzecie mają szansę zgłosić swój sprzeciw dotyczący rejestracji konkretnego znaku towarowego. Można go zgłosić w okresie 3 miesięcy, a jeśli żadna informacja nie wpłynie, rozpoczyna się etap zastrzeżenia znaku.

  Natomiast w przeciwnym razie UPRP przeprowadza postępowanie sprzeciwowe, które w zależności od stopnia skomplikowania sprawy może zająć od 3 do nawet 8 miesięcy. Po jego zakończeniu Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego bądź odmowie zastrzeżenia naszego znaku.

  Rejestracja znaku towarowego

  Pozytywny przebieg opisanych w artykule etapów prowadzi do zastrzeżenia znaku towarowego. UPRP wydaje decyzję dotyczącą warunkowego przyznania ochrony, co oznacza, że udzielona jest ona do chwili uiszczenia wszelkich opłat. W przypadku ich braku w wyznaczonym z góry terminie ochrona ulega wygaśnięciu. Po wpłaceniu ustalonej sumy urząd dokonuje wpisu do rejestru, a także wydaje nam świadectwo na znak towarowy.

  Rejestracja znaku towarowego w medycynie – profesjonalne wsparcie

  Planując rejestrację znaku towarowego dotyczącego wyrobów medycznych, warto bliżej zapoznać się z ofertą naszej kancelarii. Proponujemy wsparcie z zakresu prawa medycznego, wyróżniając się znakomitą znajomością, obowiązujących w jego obszarze norm oraz przepisów. Posiadamy doświadczenie w biznesie i szeroki zakres wiedzy, a w swoich działaniach stawiamy na stały kontakt z klientem, by na bieżąco informować go o postępach w sprawie.

  Wsparcie prawne ze strony naszych ekspertów zwiększa szansę na uzyskanie pożądanych rezultatów, dlatego warto się z nami skonsultować, abyśmy mogli rozwiać wątpliwości i udzielić odpowiedzi na nurtujące pytania.

  Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

  Rejestracja znaku towarowego wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim zastrzeżony znak jest chroniony prawem, dzięki czemu uzyskujemy ochronę prawną na usługi oraz towary, które są nim sygnowane. Ma on charakter monopolu, w związku z czym takie prawo jest wyłączne, więc stajemy się jego właścicielami. To najskuteczniejszy i najszybszy sposób obrony podmiotu gospodarczego, a także doskonałe narzędzie w przypadku prowadzenia sporów w sądzie.

  Czy prawo ochronne na znak towarowy może należeć do większej liczby uprawnionych?

  Prawo ochronne naniesione na znak towarowy z reguły przysługuje zgłaszającemu bądź osobie, która nabyła do niego prawa. Uwzględniając rodzaj znaku oraz charakter uprawnionych podmiotów, możemy wymienić zarówno indywidualny znak towarowy czy wspólne prawo ochronne, jak i wspólny znak towarowy oraz znak gwarancyjny.

  Jak sama nazwa wskazuje, indywidualny znak towarowy należy jedynie do jednego uprawnionego, zapewniając jego używanie na wyłączność. Ze wspólnego prawa ochronnego może korzystać kilka osób, a mianowicie przedsiębiorcy, którzy go wspólnie zgłosili.

  Wspólny znak towarowy dotyczy odróżniania towarów w przypadku nie tylko organizacji i jej członków, ale również osób prawnych, które działają na podstawie przepisów prawa publicznego. Natomiast znak gwarancyjny pozwala odróżnić towary certyfikowane przez osobę uprawnioną do tego znaku.

  Znak towarowy, rejestracja – podsumowanie

  Rejestracja znaków towarowych to proces składający się z kilku kluczowych etapów. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku, by UPRP mógł go dokładnie sprawdzić i w razie braku sprzeciwu opublikować w Biuletynie Urzędu Patentowego, a w ostatnim etapie udzielić nam na niego ochrony.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?