Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  Kancelaria MedicLaw

  Kompleksowa obsługa prawna gabinetów i klinik stomatologicznych

  Obsługa prawna gabinetów stomatologicznych to jeden z najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii Mediclaw. W ramach tej obsługi prawnej doradzamy stomatologom udzielającym świadczeń zdrowotnych indywidualnie jak i grupowo działających w ramach indywidualnych praktyk jak i podmiotów leczniczych. Szczegółowy zakres obsługi prawnej, którym się zajmuje znajdziesz niżej. Ale najpierw w kilku słowach opiszemy jak prawo traktuje stomatologię.

  Definicja pojęcia lekarz dentysta – lekarz stomatolog

  Opisując stomatologię z punktu widzenia uregulowań prawnych należy rozpocząć od definicji pojęcia lekarz dentysta. Zgodnie z tą definicje lekarz dentysta jest lekarzem, czyli osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zębów, jamy ustnej , części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. Tak pojęcie lekarza dentysty, od strony funkcjonalnej, możemy zdefiniować na podstawie uregulowań art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Z tej definicji wynikają więc dwie cechy charakterystyczne jakie prawo łączy z byciem lekarzem dentystą. Pierwsza z tych cech to posiadanie przez lekarza dentystę wymaganych kwalifikacji. Druga to udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem zębów i jamy ustnej oraz okolic przyległych.

  Stomatologia jako dziedzina (dział) medycyny

  Następnie możemy przejść do uregulowań dotyczących stomatologii jako dziedziny medycyny. Stomatologia jest działem medycyny. Jest to dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów i tkanek jamy ustnej, tkanek okolic przyległych jamy ustnej oraz stawu skroniowo – żuchwowego. Obowiązujące uregulowania prawne zawierają następujące uregulowania prawne odnoszące się do stomatologii jako działu medycyny :

  • Rozporządzenie ministra zdrowia z 17.05.2012r. w sprawie systemu resortowych kodów indentyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania wymienia następujące „stomatologiczne” dziedziny medycyny : (1) chirurgia stomatologiczna, (2) ortodoncja, (3) periodontologia, (4) protetyka stomatologiczna, (5) stomatologia dziecięca i (6) stomatologia zachowawcza z endodoncją.
  • Z kolei rozporządzenie ministra zdrowia z 04.05.2023r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów wymienia następujące specjalizacje lekarsko – dentystyczne : (1) chirurgia stomatologiczna, (2) chirurgia szczękowo – twarzowa, (3) epidemiologia, (4) ortodoncja, (5) periodontologia,  (6) protetyka stomatologiczna, (7) stomatologia dziecięca, (8) stomatologia zachowawcza z endodoncją i (9) zdrowie publiczne.  

  Tak od strony prawnej przedstawia się stomatologia jako dziedzina (dział) medycyny.

  Zwyczajowe określanie gabinetów / klinik dentystycznych

  W sensie uregulowań prawnych można mówić poprawnie o prowadzeniu działalności leczniczej w zakresie udzielania świadczeń stomatologicznych w formie prowadzenia podmiotu leczniczego albo w formie praktyk zawodowej. Takie bowiem formy prowadzenia tej działalności wynikają z ustawy o działalności leczniczej.
  Jednak w praktyce używa się bardzo różnych sformułowań dla określenia podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych. Takie najpopularniejsze określania to np : gabinet stomatologiczny, gabinet dentystyczny, klinika stomatologiczna, klinika dentystyczna, gabinet ortodentyczny itp. Są to określenia zwyczajowe i niemające żadnych konotacji prawnych. Ale oczywiście ich używania jest jak najbardziej prawidłowe. Z jednym jednakże zastrzeżeniem. Otóż nie do końca nieprawidłowe, jako sprzeczne obowiązującymi regulacjami jest posługiwanie się określeniami klinika lub kliniczny.

  Działalność stomatologiczna jako działalność lecznicza

  Jednakże od Od strony prawnej istotne ma znaczenie ma inne kwestia. Jest nią bowiem to w jakiej formie możliwe jest prowadzenie działalności stomatologicznej jako działalności leczniczej. Należy zatem pamiętać, że działalność stomatologiczna tak jak każda działalność lecznicza może być prowadzona jako praktyka zawodowa albo w formie podmiotu leczniczego.   me

  Czym innym jest natomiast forma organizacyjno – prawna w jakiej funkcjonują podmioty zajmujące się udzielaniem świadczeń stomatologicznych. Te podmiotu mogą działać na rynku jako jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe, spółki kapitałowe, stowarzyszenie, fundacje i inne.        

  Obsługa prawa gabinetów stomatologicznych

  Jako kancelaria obsługująca podmioty działające na rynku medycznym zajmujemy się świadczeniem usług prawnych dla dentystów (stomatologów). Obsługujemy więc gabinety dentystyczne i podmioty zajmujące się leczeniem stomatologicznym bez względu na formę w jakiej one działają. Obsługujemy podmioty lecznicze zajmujące się leczeniem stomatologicznym oraz dentystów, stomatologów i ortodontów prowadzących własne gabinety dentystyczne. Skontaktuj się z naszą kancelarię jeżeli szukasz radcy prawnego zajmującego się obsługą prawną gabinetów dentystycznych lub gabinetów stomatologicznych. Oferujemy doradztwo prawnego w następujących spraw:

  Obsługa prawna gabinetów stomatologicznych na etapie ich tworzenia:

  • założenie działalności leczniczej w formie podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej;
  • wybór formy prowadzenia działalności leczniczej i udzielania świadczeń stomatologicznych. Doradzamy co do wyboru jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pozostałych,
  • przygotowywanie regulaminu organizacyjnego dla podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych w formie podmiotu leczniczego;

  Przygotowywanie procedur i dokumentacji dla gabinetów stomatologicznych

  • przygotowywanie procedur obowiązujących w gabinetach dentystycznych i stomatologicznych. Opracowujemy m.in takie dokumenty jak : procedura udostępniania dokumentacji medycznej, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, wykaz praw pacjentów, procedura odbierania zgody na udzielenie świadczenia stomatologicznego, procedura odbierania upoważnień do udostępniania informacji o pacjencie i jego zdrowiu oraz upoważnień do udostępniania dokumentacje medycznej, procedury sprzątania i utrzymywania porządku w gabinetach, procedura wykonywania badań obrazowych, procedura utrzymania w należytym porządku sprzętu stomatologicznego, procedura załatwiania i obsługi skarg i wniosków pacjentów, procedura bezpieczeństwa gromadzenia i przechowywanie informacji w tym procedura prowadzenie dokumentacji medycznej,;
  • opracowanie dokumentów udostępnianych pacjentom gabinetu stomatologicznego. Przygotowujemy takie formularze jak: formularz zgody na leczenie jeżeli jest wymagane, formularz upoważnienia do udzielania informacji o pacjentce w tym o jego stanie zdrowia, formularz upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta,

  Doradztwo prawne dla gabinetów dentystycznych w sprawach umów

  • zatrudnienie personelu  stomatologicznego i personelu pomocniczego. Zajmujemy się przygotowaniem i oceną umów o pracę ze stomatologiem i ortodontą, przygotowania i ocena umów o świadczenie usług ze stomatologiem i ortodontą, umów B2B;
  • przygotowanie i ocena umów najmu lokalu dentystycznego;
  • ocena umów leasingu sprzęty stomatologicznego, sprzedaży tego sprzęt oraz umów dotyczących finansowania nabycia sprzętu medycznego;
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i zasady jej udostępnienia;

  Obsługa prawna gabinetów stomatologicznych w sprawach sądowych

  • reprezentowania dentystów i stomatologów oraz podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w procesach sądowych. Reprezentujemy gabinety dentystyczne w sprawach pozwów pacjentów, reprezentujemy gabinety stomatologiczne  w sprawach cywilnych w sporach z ich kontrahentami. Jeżeli otrzymałeś pozew pacjenta lub pozew swojego kontrahenta w sprawie cywilnej zapewnimy ci reprezentację w procesie.
  • reprezentowanie lekarzy dentystów w postępowaniach dyscyplinarnych. Jeżeli zostało wobec ciebie wszczęta postępowanie przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej skontaktuj się z Kancelarią Mediclaw.

  Doradztwo podatkowe dla gabinetów dentystycznych

  • doradztwo podatkowe. Zajmuje się doradztwem podatkowym dla podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych w zakresie podatku dochodowego (od osób fizycznych i prawnych ), podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości. Reprezentujemy dentystów i stomatologów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

  Świadczymy obsługę prawną dla podmiotów zajmujących się leczeniem stomatologiczny także w innych spawach niż wymienionych wyżej. Jeżeli wiec nie znalazłeś swojego problemu pośród wyżej opisanych skontaktuj się z nami. Prawdopodobnie znajdziemy rozwiązanie Twojego problemu.

  Z naszego bloga

  Zobacz powiązane wpisy

  Kompleksowa obsługa

  Nasi Klienci

  Szpitale i przychodnie

  Zapewniamy doradztwo prawne w całym zakresie działalności szpitali i klinik. Przygotowujemy opinie, konsultujemy problemy prawne. Sprawdzamy i przygotowujemy umowy, pisma i inne dokumenty takie jak regulaminy, akty wewnętrzne.

  Podmioty lecznicze

  Wspieramy przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą w formie podmiotów leczniczych, w tym osoby wykonujące zawody medyczne prowadzące działalność leczniczą jako podmioty lecznicze. Przygotowujemy statuty, regulaminy organizacyjne, uchwały organów dla podmiotów działających w formie spółek handlowych. Zajmujemy się doradztwem przy przekształceniach wykonywanej działalności. Sporządzamy umowy z kontrahentami, pracownikami, dostawcami usług oraz zleceniobiorcami.

  Przychodnie

  Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane przez przychodnie oraz uczestniczymy w negocjowaniu umów. Udzielmy porad prawnych w bieżącym funkcjonowaniu przychodni. Pośredniczymy w kontaktach z kontrahentami, pacjentami, wykonawcami usług, a także NFZ i innymi urzędami. Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych. Zajmujemy się również dochodzeniem i egzekucją wierzytelności. Pomagamy w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji medycznej.

  Obsługa prawna lekarzy

  Wspieramy lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne w ramach indywidualnych praktyk lekarskich. Pomagamy przy zawieraniu umów ze szpitalami i przychodniami. Doradzamy w rozliczeniach podatkowych oraz kontaktach z NFZ i innymi organami publicznymi.
  Reprezentujemy lekarzy w postępowaniach dyscyplinarnych przed sądami lekarskimi, postępowaniach karnych oraz procesach cywilnych dotyczących błędów medycznych.

  Medycyna Estetyczna

  Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług medycyny estetycznej. Doradzamy w prowadzeniu dokumentacji medycznej, zawieraniu umów z osobami poddającymi się zabiegom medycyny estetycznej. Odpowiadamy na roszczenia pacjentów i świadczymy zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi.

  Kancelaria prawna obsługujące fizjoterapeutów

  Obsługa prawna fizjoterapeutów

  Wspieramy osoby udzielające świadczeń fizjoterapii zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów o świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Doradzamy w zakładaniu działalności leczniczej w ramach praktyk i podmiotów leczniczych.

  Apteki i Hurtownie Farmaceutyczne

  Wspieramy osoby udzielające świadczeń rehabilitacyjnych zarówno prowadzących własne gabinety jak i współpracujących na zasadzie zawartych kontraktów z przychodniami i szpitalami. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów o świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Doradzamy w zakładaniu działalności leczniczej w ramach praktyk i podmiotów leczniczych.

  Sklepy Medyczne

  Wspieramy przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą wyrobów medycznych, w tym w zakresie zgodności prowadzenia działalności z ustawą o wyrobach medycznych. Opiniujemy i negocjujemy umowy zawierane z dostawcami wyrobów medycznych. Przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych. Doradzamy w zakresie prowadzenie reklamy wyrobów medycznych.

  Laboratoria

  Świadczymy pomoc prawną dla medycznych laboratoriów diagnostycznych działających jako odrębne zakłady lecznicze oraz jako jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych. Doradzamy także osobom wykonującym zawód diagnosty laboratoryjnego. Reprezentujemy diagnostów w postępowaniach przed sądami dyscyplinarnymi.

  Uczelnie Medyczne

  Obsługujemy uczelnie wyższe, które kształcą lekarzy i inne osoby wykonujące zawody medyczne i są podmiotami tworzącymi dla szpitali i innych podmiotów leczniczych.

  Uzdrowiska

  Obsługujemy przedsiębiorców zajmujących się lecznictwem uzdrowiskowym udzielającym świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

  Zajmujemy się doradztwem prawnym dla szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów, przychodni, zakładów przyrodoleczniczych. Opracowujemy i negocjujemy umowy zawierane z personelem medycznym i kontrahentami w pełnym zakresie działalności uzdrowisk. Działamy jako pełnomocnicy procesowi w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

  Agencje interaktywne

  Prowadzimy kompleksową obsługę prawną branży marketingowej i interaktywnej. Zapewniamy wsparcie przy projektowaniu i tworzeniu stron internetowych. Przygotowujemy umowy na świadczenie usług marketingowych (digital, outdoor), organizacje eventów i akcji marketingowych. Opracowujemy regulaminy konkursów i akcji marketingowych. Doradzamy przy tworzeniu serwisów i sklepów internetowych. Tworzymy umowy na wdrożenie i utrzymanie systemów IT, nabycie praw autorskich lub licencji […]