Zadzwoń do nas:

+48 697 568 827

Jeden z naszych ekspertów odpowie na Twoje pytania.

Napisz do nas:

Bezpośrednio na kontakt@mediclaw.pl, lub skorzystaj z formularza kontaktowego (otrzymasz kopię wysłanej wiadomości).

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kupczyński. Przetwarzamy dane, aby przyjąć zapytanie i udzielić odpowiedzi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności

  AI ACT – akt o sztucznej inteligencji

  Sztuczna inteligencja jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów współczesnej technologii, której potencjał transformacyjny obejmuje niemal każdą dziedzinę życia. Od medycyny przez finanse, aż po edukację i transport – AI zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy czy komunikujemy się.

  W obliczu tak szybkiego postępu technologicznego i rosnącej liczby zastosowań kluczowym wyzwaniem staje się zapewnienie, że rozwój AI odbywa się w sposób bezpieczny, etyczny, a zarazem zgodny z fundamentalnymi prawami człowieka. W tym celu planowane jest wprowadzenie odpowiedniej regulacji prawnej.

  AI – co to znaczy?

  Sztuczna inteligencja (AI) to gałąź informatyki zajmująca się tworzeniem systemów zdolnych do wykonywania zadań, które normalnie wymagają ludzkiej inteligencji. Termin ten obejmuje szeroki zakres technologii i technik, w tym uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego czy robotykę. AI może przyjmować różne formy, od prostych algorytmów wyszukujących po zaawansowane systemy zdolne do samodzielnego uczenia się oraz adaptacji do nowych sytuacji.

  Sztuczna inteligencja jest już obecna w wielu dziedzinach życia, w tym w medycynie, finansach, transporcie czy zarządzaniu. Jej rosnąca rola i potencjał w transformacji różnych sektorów gospodarki sprawiają, że regulacje prawne stają się niezbędne.

  Czym jest AI?

  AI, czyli sztuczna inteligencja, to dziedzina nauki i technologii zajmująca się tworzeniem maszyn oraz systemów zdolnych do wykonywania zadań, które tradycyjnie wymagałyby ludzkiej inteligencji. Zadania te obejmują rozpoznawanie mowy, podejmowanie decyzji, analizowanie danych, a także rozumienie i generowanie języka naturalnego.

  Systemy AI mogą działać na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł lub uczyć się na podstawie danych, co pozwala im na samodzielne doskonalenie swoich umiejętności.

  AI znajduje zastosowanie w wielu branżach. Rozwój tej technologii niesie ze sobą zarówno ogromne możliwości, jak i wyzwania, w tym te związane z etyką, prywatnością oraz bezpieczeństwem.

  Akt o sztucznej inteligencji

  AI Act, czyli akt o sztucznej inteligencji to inicjatywa legislacyjna Unii Europejskiej mająca na celu uregulowanie rozwoju, wdrażania oraz użytkowania nowoczesnych systemów. Projekt ten został zaprezentowany w kwietniu 2021 roku i stanowi jedno z pierwszych na świecie kompleksowych podejść do regulacji AI.

  AI Act ma na celu zapewnienie, że systemy sztucznej inteligencji będą respektować fundamentalne prawa obywateli, w tym do prywatności czy niedyskryminacji. Dokument ten wprowadza różne kategorie ryzyka, na które narażone są wdrażane rozwiązania oraz nakłada na ich twórców i użytkowników określone obowiązki w zależności od poziomu ryzyka. Przykładowo systemy AI o wysokim ryzyku będą musiały przechodzić rygorystyczne testy, a także certyfikacje przed wprowadzeniem na rynek.

  Taka regulacja prawna jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii i potrzebę ochrony obywateli przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z jej niewłaściwego użycia.

  Na czym polega prawo sztucznej inteligencji?

  Prawo sztucznej inteligencji to zbiór przepisów mających na celu uregulowanie różnych aspektów tworzenia i stosowania systemów AI. W ramach AI Act wprowadzono podział na systemy o niskim, średnim oraz wysokim ryzyku, gdzie każda kategoria wymaga spełnienia innych wymogów prawnych. Pierwsze z wymienionych podlegają minimalnym regulacjom. Natomiast systemy wysokiego ryzyka muszą spełniać surowe normy dotyczące przejrzystości, odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

  Prawo to nakłada również obowiązki na twórców systemów AI w zakresie zarządzania danymi, zapewnienia niezawodności i zgodności z normami etycznymi. Przepisy te mają na celu zminimalizowanie ryzyka związanych z dyskryminacją, naruszeniem prywatności oraz innymi negatywnymi skutkami stosowania AI.

  AI Act – kiedy wejdzie w życie?

  AI Act, czyli Akt o Sztucznej Inteligencji, przewiduje stopniowe wdrażanie przepisów regulujących sztuczną inteligencję na terenie Unii Europejskiej. Proces legislacyjny rozpoczął się od prezentacji projektu w kwietniu 2021 roku, po którym nastąpiły konsultacje publiczne i negocjacje między państwami członkowskimi oraz instytucjami unijnymi. Przewiduje się, że ostateczna wersja AI Act zostanie przyjęta w ciągu najbliższych lat.

  Po wejściu w życie AI Act będzie wymagał od przedsiębiorstw oraz instytucji przestrzegania nowych norm i procedur dotyczących tworzenia, testowania, a także użytkowania systemów sztucznej inteligencji. Będzie to oznaczało konieczność adaptacji wielu istniejących procesów oraz wprowadzenie nowych praktyk zgodnych z wymogami prawnymi.

  W MedicLaw jesteśmy przygotowani na wszelkie tego typu zmiany, jako że śledzimy na bieżąco modyfikacje przepisów prawnych dotyczących sztucznej inteligencji.

  Co czyni nas tak skuteczną kancelarią?